Predstavitev “Urbanega vrta Trbovlje”

Z namenom, da se k »vrtičkarstvu« v našem mestu pristopi sistematično, z oblikovanjem urejenih in ustrezno opremljenih vrtičkarskih con, smo skupaj z RTH opredelili najprimernejšo lokacijo, ki bi jih v relativno kratkem času in z ne prevelikimi sredstvi usposobili za predvideno dejavnost.

Tako je Občina Trbovlje naročila izdelavo idejne zasnove oblikovanja vrtičkarske cone na območju porušene Hohkrautove kolonije. Idejno zasnovo je izdelal arhitekt Davor PODBREGAR pri zasnovi pa je upošteval tako slovenske izkušnje mariborskega projekta kot tudi podobne projekte iz tujine.

Zasnova območja, ki ga je Davor PODBREGAR imenoval Urbani vrt Trbovlje, združuje šest enot s po sedmimi različno velikimi zemljiškimi parcelami. V vsaki enoti je predviden objekt, z ustreznim številom shramb za hrambo orodja, semen in ozimnice ter pokrit prostor za druženje.Sedma enota je namenjena vsem vrtičkarjem v skupnosti s servisnim objektom s sanitarjami in posebej prilagojenimi gredicami za otroke, gibalno ovirane osebe, zeliščnim vrtom in gredicami za vzgojo sadik.

Koncept območja temelji na trajnostnih načelih in v ospredje postavlja tako pomen medsebojnega druženja in medčloveških odnosov kot tudi varovanje okolja. Vse našteto se bo, po besedah avtorja, odrazilo v višji kvaliteti življenja in večjem zadovoljstvu občanov.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top