Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Danes, 26. novembra 2020, lahko še oddate predlog za kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Kandidati morajo biti stari najmanj 30 let, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in so zdravstveno ter osebnostno primerni za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvladajo slovenski jezik. Mandat sodnika porotnika traja pet (5) let.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top