Poziv Občine Trbovlje pristojnim službam in koordinacijski skupini za Zasavje

Glede na včerajšnjo informacijo, da Lafarge napoveduje reorganizacijo svojih dejavnosti v Sloveniji kot posledico prepovedi proizvodnje v cementarni Trbovlje, poudarjamo, da Občina Trbovlje že skoraj desetletje spremlja in odgovorno, skladno s svojimi pristojnostmi, sodeluje v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.

V tem času smo pristojne institucije večkrat pozvali, naj pristopijo k reševanju situacije v skladu z zakonom. Občina se je s pozivom za čim prejšnje iskanje rešitev obrnila tako na gradbeno kot okoljsko inšpekcijo. Vsi trije župani so se na to temo skupaj z zasavskimi poslanci srečali tudi z ministrico za okolje in prostor, Ireno Majcen. Prav tako smo pozvali Lafarge cement, da deluje v skladu z izdanimi upravnimi dovoljenji ter upošteva sodbo upravnega sodišča. Občina namreč ne more izdati odločbe glede uporabe petrolkoksa niti ne more nadzirati delovanja naprave.

Vsako delovno mesto je še kako pomembno, še posebno v Zasavju, a na drugi strani ne moremo razumeti, kako si lahko pristojne institucije že toliko let podajajo žogico izdajanja in odvzemanja okoljevarstvenega dovoljenja, zgodba pa nikakor ne more dobiti epiloga. Trenutnih podatkov o tem, kdo naj bi ostal brez službe in kdo ima stalno prebivališče v Občini Trbovlje, nimamo, zato ne moremo še govoriti, kaj bi to pomenilo pri povišanju odstotka brezposelnosti. Županja se je že sestala s predstavnikom sindikata zaposlenih in je ter tudi bo z njim v stiku. Še enkrat pa poudarjamo, da ni občina tista, ki izdaja odločbe, sodbe, temveč pristojna sodišča in institucije.

V preteklosti je Občinski svet Občine Trbovlje na svojih sejah že obravnaval gospodarsko problematiko v naši občini, ki pa se le še zaostruje. V letih 2011 in 2012 sprejeti sklepi občinskega sveta so bili poslani tako na pristojne ministre kot tudi na podjetje Lafarge cement d. o. o. in jih prilagamo v priponki.

Nihče, ne občinski svet ne občina in ne županja pa ne more vplivati na sodne in upravne postopke; županja lahko le PONOVNO pozove pristojno ministrstvo k ukrepanju, kar je tudi storila danes in sicer z zahtevo, da se upoštevajo veljavni predpisi ter da se zadeva v najkrajšem možnem času reši. Poleg pozivov na ministrstvo pa je županja danes poslala še poziv Koordinacijski skupini za Zasavje in njenemu vodji, poslancu g. Marjanu Dolinšku, naj zasavski poslanci po svojih močeh pomagajo, da se zadeve na državni ravni pospešijo.
Občina Trbovlje in vodstvo nikakor nista tista dva subjekta, ki bi zapirala cementarno. Vse, kar smo do sedaj storili, je bilo v smeri poziva vsem pristojnim, da se naj zadeve rešujejo v razumnem roku in da mora občina tako kot vsi ostali v tej državi spoštovati odločitve sodne veje oblasti v Republiki Sloveniji.

 

Sklepi_2011.pdf

 

Sklepi_2012.pdf

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top