Povezovanje za uspešne prijave na javni poziv LAS Srce Slovenije

Regionalni center NVO in LAS Srce Slovenije vabimo na spletno srečanje, kjer vas bomo seznanili z osnovnimi informacijami o aktualnem pozivu LAS Srce Slovenije, obenem pa bo to dobra priložnost za povezovanje s partnerji. Srečanje bo potekalo na spletu v torek, 25.10.2022, od 17.00 do 19.00. Prijave so obvezne! 

Na spletnem srečanju Povezovanje za uspešne prijave na javni razpis Las Srce Slovenije vas bomo seznanili z osnovnimi informacijami o aktualnem pozivu LAS Srce Slovenije, s pomembnejšimi spremembami v razpisu in s pogoji za sodelovanje. Osrednji del srečanja bo namenjen povezovanju s partnerji, izmenjavi idej ter odgovorom na vprašanje kako sestaviti projekt za uspešno prijavo na aktualni poziv LAS Srce Slovenije.

O javnem pozivu

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Predlagane operacije (projekti) morajo prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest, razvoju osnovnih storitev, varstvu okolja in ohranjanja narave, ali pa zagotavljati večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Pri tem je pomembno, da se operacije izvajajo na območju LAS Srce Slovenije, to je na območju občin: Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Vlogo na javni poziv je potrebno oddati do 30.11.2022 bodisi po pošti ali osebno.

Upravičenci

Upravičenci do podpore so LAS, fizične in pravne osebe. Upravičenec (nosilec operacije in partner, kadar se operacije izvajajo s partnerjem) mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ima stalno bivališče na območju LAS (če gre za fizično osebo) oziroma ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava) oziroma deluje na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno osebo zasebnega prava v javnem interesu) in
  • ima zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije (iz lastnih virov, iz drugih zasebnih virov).

Višina razpoložljivih sredstev in delež sofinanciranja

V okviru javnega poziva je na voljo 125.393,64 € sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacije bodo sofinancirane v višini 65% upravičenih stroškov. Najnižji znesek sofinanciranja za posamezno operacijo je 2.000€.

Prijave na dogodek

Dogodek bo potekal preko spleta v torek, 25. 10. 2022, od 17.00 do 19.00. Prijavljeni na srečanje boste na dan dogodka na vaš elektronski naslov prejeli povezavo za dostop do spletnega srečanja.

Prijave na dogodek so obvezne. Prijavite se z elektronskim obrazcem, ki se nahaja na povezavi http://www.consulta.si/prijavnica(KLIK). Prijave zbiramo do ponedeljka, 24.10.2022.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top