Povezani.smo – Festival generacij

Družba se spreminja. Včasih so različne generacije bivale skupaj in skrbele druga za drugo. Družbene spremembe pa so vplivale tudi na strukturo družine – vedno več je namreč družin, ki ne živijo skupaj s starimi starši. Stiki med različnimi generacijami so tako vedno redkejši, kar vodi do nepovezanosti, nerazumevanja in porajanja predsodkov med generacijami. K povezovanju, premikanju in izničevanju predsodkov ter podiranju ovir, ki so med generacijami pa lahko najbolj pripomoremo z vzgojo in izobraževanjem, s pridobivanjem pozitivnih izkušenj. Zato bo v dneh od 22. – 26. oktobra v Mladinskem centru Trbovlje potekal festival z imenom »POVEZANI.SMO, FESTIVAL GENERACIJ«.

Vemo, da so starejši ljudje ogromne zakladnice znanj in izkušenj, katere lahko prenašajo na mlajše in da mladi nosijo v sebi nove zamisli, ideje in zagon. Namen festivala je tudi ta, da mladi starejšim približajo čas v katerem živijo danes in ki je drugačen od časa, v katerem so svojo mladost živeli oni. Morda bodo tudi starejše generacije na ta način bolj razumele mlade oz. jih vsaj poskusile razumeti. Hkrati pa s takšnimi skupnimi aktivnostmi mlade opomnimo na njihovo starost in na to, da bodo ravno tako generacije za njimi, ki bodo svojo mladost živele v času, ki bo drugačen od današnjega. Naša želja je, da bodo aktivnosti v okviru festivala čim bolj aktivne, aktualne in času primerne. Da se bodo lahko nasveti, izkušnje in zgledi starejših združili in nadgradili z močjo in zagonom mladih.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top