Postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije v Trbovljah

Občina Trbovlje je pristopila k izdelavi obvestilnih tabel v mestu, saj do sedaj poti do posameznih javnih ustanov in objektov niso bile ustrezno označene in dovolj vidne oz. jih sploh ni bilo.

Od letošnjega junija bo tako s tablami primerno in v skladu s predpisi, ki veljajo za to področje, označen prvi sklop objektov turističnega, kulturnega in zgodovinskega pomena ter tudi nekateri gospodarski subjekti. Vsak, ki bo prišel v naše mesto, bo tako s tablami voden do npr. občine, policijske postaje, bolnišnice, šol in vrtcev, tržnice, doma upokojencev, pokopališča, železniške postaje in še nekaterih drugih. V skladu s finančnimi možnostmi predvidevamo tri ali štiri sklope postavitve (tudi še v letu 2017).
Zamenjali bomo tudi vstopne pozdravne table v našo občino in sicer jih bomo začeli postavljati že v tem tednu, vse ostale označevalne pa bodo postavljene do konca meseca junija.
Veseli smo, da bomo lahko vsem obiskovalcem izrekli dobrodošlico tudi na tak način, pomembno pa je tudi za vse nas, ki živimo v mestu, da je na področju usmerjevalne signalizacije vzpostavljen red, omogočena večja preglednost in ne nazadnje tudi varnost za pešce, kolesarje in voznike.

Spodaj si lahko ogledate primera tabel.

 

Nova slika (24)

Nova slika (23)

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top