Poseki in obrezovanje dreves

Skrb za urejeno okolje mora biti na prvem mestu. Drevesa so pomembna mestna prvina, ki prispeva k identiteti kraja in zagotavlja kakovost vsakdanjega življenja ter povečuje vrednost mestnega okolja. Drevesa v mestnem okolju so podvržena ostrejšim razmeram kot v naravnem okolju, zato so žal tudi bolj dojemljiva za bolezni in druge dejavnike, ki vplivajo na njihovo krajšo življenjsko dobo. Teh dejstev se zavedamo tudi v naši občini, zato vsako leto skrbno izberemo strokovnega izvajalca za nego dreves.Vsaka odločitev za odstranitev drevesa je tako utemeljena s strokovnimi argumenti za to usposobljenih strokovnjakov – arboristov. Vsaka odločitev za odstranitev drevja je za nas posebno težko sprejeta, vendar se zavedamo, da je varnost občanov na prvem mestu.

Po priporočilu strokovnjakov bomo tako predvidoma v ponedeljek, 1. avgusta pričeli s poseki in obrezovanjem dreves na:

· posek treh smrek na Partizanski cesti 32 (smreke predstavljajo neprimerno rastišče za to velikost dreves, nevarnost za večstanovanjsko stavbo),
· posek in obrezovanje javorjev na Ulici 1. junija 15 (dva posušena javorja je potrebno odstraniti, ostala drevesa bodo obrezana),
· posek in obrezovanje na Ulici 1. junija 34 (neprimerno rastišče je tik ob bloku, drevesa so v slabem stanju),
· posek breze Trg revolucije (neprimerno rastišče in zato nevarna rast drevesa),
· posek oreha Vreskovo 24 (neprimerno rastišče in slabo stanje drevesa),
· posek suhega drevesa na Keršičevi (drevo je posušeno).

Drevesa bomo na primernih lokacijah nadomestili z novimi, primernejšimi vrstami ali pa bomo le-te posadili na lokacijah, ki so za to primerne. V letošnjem letu smo že zasadili več kot trideset dreves ob vhodu v mesto. Zasadili smo tudi živo mejo pred protokolarnim objektom, na vrtovih pod Trim stezo in še na določenih drugih lokacijah. Poleg tega smo v letošnjem letu zasadili tudi drevesa v parku pred občinsko zgradbo, s katerimi smo nadomestili v lanskem letu posekana drevesa.

Vsekakor smo k urejanju zelenih površin pristopili bolj sistematično. V preteklosti pa so večkrat občani tudi sami zasadili določena drevesa, za katera se je kasneje izkazalo, da niso primerna za določeno okolje, saj zrastejo previsoko in ne sodijo v urbano okolje. Določena drevesa pa se zaradi slabših rastiščnih pogojev v mestu tudi prej posušijo ali pa so bolj podvržena raznim boleznim.

Dela bodo potekala nekaj dni. O natančnem časovnem načrtu vas bomo še obvestili.

Vse občane naprošamo k strpnosti in razumevanju in naj upoštevajo varnostne ukrepe izvajalcev del.

58fbdb70-99e8-4754-99b0-d0a3903db75c 52a39ad2-246f-4d98-a58e-a63b38e32a95 f6e58adb-e925-4357-92b7-3ec6c69fecfa e654d37a-6d30-47a8-896e-f4f0e79cadb1 bcbdefdd-e592-4867-b91d-41ddefa4d21d 047d2fd3-aa9a-44d9-a97d-da2bc8bb38af 5cc89b0f-1932-4ea6-824f-b8c85587259f 2c08bbd3-6037-46b4-a542-1b7dc8072f15

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top