Posek bukve v parku pred občinsko stavbo

V občini Trbovlje nam je skrb za urejeno okolje na prvem mestu. Zavedamo se, da so drevesa pomembna mestna prvina, ki prispeva k identiteti kraja in zagotavlja kakovost vsakdanjega življenja ter povečuje vrednost mestnega okolja. Vsako drevo je pomembno in zato zahteva posebno skrb ter obravnavo. Drevesa v mestnem okolju so podvržena ostrejšim razmeram kot v naravnem okolju, zato so žal tudi bolj dojemljiva za bolezni in druge dejavnike, ki vplivajo na njihovo krajšo življenjsko dobo.

 

Teh dejstev se zavedamo tudi v naši občini, zato vsako leto skrbno izberemo strokovnega izvajalca za nego dreves. Ker pa želimo, da je vsaka odločitev za odstranitev drevesa utemeljena s strokovnimi argumenti za to usposobljenih strokovnjakov – arboristov, smo glede določenih dreves v mestu, za katere se predvideva njihova odstranitev, pridobili dodatno mnenje. Vsaka odločitev za odstranitev drevja je za nas posebno težko sprejeta, vendar se zavedamo, da je varnost občanov na prvem mestu.

 

Zaradi omenjenih razlogov smo bili primorani sprejeti odločitev o poseku bukve v parku pred stavbo Občine Trbovlje (slika), saj se je drevo zaradi okužbe z glivo posušilo in ni več vitalno ter kot takšno ogroža varnost ljudi. Kot je navedeno v strokovnem mnenju, je drevo rdeče bukve popolnoma suho, odmrlo; na vseh straneh koreničnika se pojavljajo trosišča glive in je posledica / vzrok za propad drevesa. Kot nam je strokovnjakinja – arboristka povedala, so rdeče bukve bistveno dovzetnejše za bolezni kot domača zelena bukev. Do okužbe drevesa pride pred pojavom vidnih trosnjakov, zato se tega ne more preprečiti.

 

Tako vas obveščamo, da bo pogodbeni izvajalec izvedel posek rdeče bukve v parku v sredini novembra. Natančen datum bomo objavili en teden pred izvedbo del.

 

Po priporočilu strokovnjakov moramo odstraniti celoten drevesni panj s trosišči gliv, z namenom, da preprečimo okužbo novega drevesa, ki ga nameravamo posaditi spomladi naslednjega leta in tako nadomestiti odstranjeno bukev. Po priporočilu arboristke, naj bi po poseku na mesto izkopa nasuli novo zemljo, ki se bo preko zime utrdila, nato pa izvedli zasaditev v naslednjem letu.

 

Vse občane naprošamo k strpnosti in razumevanju.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top