Pokojninska doba za delo na kmetiji

Društvo za pomoč pri upokojevanju je bilo ustanovljeno v letu 2008 z namenom seznanjanja socialno ranljivih skupin z njihovimi zakonskimi pravicami glede upokojevanja in pokojnin.

Zgoraj omenjeno društvo vas v nadaljevanju prispevka obvešča naslednje. Pokojninska doba za delo na kmetiji, vključno z delom na družbenem ali na zadružnem posestvu, je brez plačila dodatnih prispevkov.

To dobo lahko uveljavite:

  • kot lastnik, solastnik ali zakupnik kmetijskih zemljišč ali njihov zakonec ter, kot uživalec kmetijskega zemljišča. V tem primerih lahko uveljavite pokojninsko dobo od 1.1.1972 do 31.12.1983.
  • kot delavec na zasebnem, družbenem ali zadružnem kmetijskem posestvu od 1.1.1958 , če je bilo delo stalno ( vsakodnevno) in se je delo opravljalo po navodilih in pod nadzorom delodajalca -gospodarja, ter, da je bilo delo plačano.

Za plačilo se šteje tudi plačilo v naravi ( stanovanje, hrana,..) in tudi v primeru, če je bilo plačilo v pretežni meri v naravi.

Za kmetijskega delavca se šteje oseba, ki je opravljala dela , ki so v neposredni zvezi s kmetijsko proizvodnjo na kmetijskem posestvu npr.: dela v poljedelstvu, živinoreji, perutninarstvu, sadjarstvu, čebelarstvu, zelenjadarstvu, vinogradništvu,…

Obrazec za brezplačno preveritev pogojev za priznanje pokojninske dobe je na spletni strani društva, www.drustvo-pomoc-upokojitev.lrf–pomurje.si.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top