Poklicni gasilci v Trbovljah OSTAJAJO!

Na včerajšnji seji je bil sprejet sklep, s katerim se pričenja prenehanje Gasilskega zavoda Trbovlje, a to nikakor ne pomeni, da se ukinja trboveljske poklicne gasilce.

Poklicni gasilci torej ostajajo, vendar v sklopu Prostovoljnega društva Trbovlje – mesto S POKLICNIM JEDROM in ne več v sklopu Gasilskega zavoda Trbovlje. Gasilstvu bomo še naprej namenjali enako višino sredstev (618.000 € letno), le – ta pa bodo enakomerneje razporejena med poklicne in prostovoljne gasilce, s čimer bo zagotovljena  boljša opremljenost tako prostovoljnih, kot poklicnih gasilcev ter posledično boljša varnost občank in občanov. Občina Trbovlje bo torej še naprej imela poklicne gasilce kljub dejstvu, da jih nima več kot 180 slovenskih občin.

Zakaj?

Ker bo čez dan, torej od 6.30 do 22. ure, ko pride do več kot 83 % intervencij, na voljo VEČ GASILCEV, kot jih je bilo do sedaj, v nočnem času, ko se naredi najmanj nesreč, pa bo izvozni čas kljub reorganizaciji ostal takšen, kot je zakonsko predpisan, obenem pa bo za primer večjih intervencij zaradi boljše opremljenosti usposobljenih in primerno opremljenih več gasilcev, kot jih je bilo do sedaj.

Z reorganizaciji, in ne ukinjanjem, želimo kar najbolj optimalno unovčiti sredstva, namenjena gasilstvu v občini. Zavedamo pa se, da je varnost občank in občanov na prvem mestu, zato nikakor ne bi dopustili, da se z reorganizacijo zniža varnost Trboveljčank in Trboveljčanov, kakor namigujejo nekateri. Gre za sistem, ki več kot odlično deluje v občinah, večjih od naše, zato ne vidimo razloga, zakaj ne bi bilo tako tudi pri nas.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top