Podpis Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS

Danes je v sejni sobi Občine Trbovlje potekal slavnostni podpis Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine Zasavje (v nadaljevanju LAS). Gre za formalno potrditev lokalnega partnerstva, saj se je na javni poziv za članstvo v LAS odzvalo 41 zainteresiranih organizacij in posameznikov.

 

S pogodbo se je ustanovila LAS na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Namen LAS je spodbujati trajnosten in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na območju treh zasavskih občin, ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov po pristopu »od spodaj navzgor«, kar se bo zagotavljalo z aktivnim vključevanjem prebivalstva območja LAS v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju.

 

Skupni namen naj bi se uresničeval skozi izvajanje operacij oz. projektov, ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih skupin in celotno območje delovanja LAS, pri čemer se bo zasledovalo naslednje cilje: spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območja, ohranjanje narave, varstvo okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

 

DSC_0400

 

DSC_0410

 

DSC_0420

 

DSC_0423

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top