“Podjetnost – popotnica za življenje”

Letos smo v GESŠ Trbovlje že drugič organizirali javno predstavitev raziskovalnih in projektnih nalog, ki so jih izdelali dijaki četrtega letnika programa ekonomski tehnik v okviru poklicne mature.

Med nastajanjem projektnih in raziskovalnih nalog, ki so jih dijaki predstavili, so na podlagi razgovorov na posvetovanjih z mentorjem spoznali, kako pomembno je načrtovanje neke aktivnosti oziroma projekta, da delo poteka sistematično, da je potrebno prebrati veliko strokovne literature, opraviti veliko razgovorov, se posvetovati, tudi spreminjati vsebino naloge glede na objektivne okoliščine, ko ne pridobiš vseh informacij in podatkov, ki ji potrebuješ za izvedbo projektne oziroma raziskovalne naloge. Predvsem pa, kako pomembno je povezovanje teoretičnega dela s praktičnimi izkušnjami in kako pomembna je pravočasna izdelava naloge.

V drugem delu prireditve so predstavili zaključni poročili o delu dijaških podjetij OrganiCare in OAKEY.

Na predstavitev so povabili dijake nižjih letnikov ESŠ, da vidijo in slišijo, kako so letošnji četrtošolci pripravili in predstavili svoje maturitetne naloge.

Povabili so tudi druge goste, predstavnike Občine Trbovlje in Upravne enote Trbovlje, zunanjega člana maturitetne komisije za poklicno maturo in predstavnika s STPŠ Trbovlje.

Vsi prisotni so bili tudi povabljeni, da se aktivno vključijo v predstavitev maturitetnih nalog s svojimi vprašanji, mnenji, nasveti in pripombami.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top