Podjetna mlada Slovenija

Operacija Podjetno v svet podjetništva 2013, ki mladim, brezposelnim, izobraženim osebam pomaga oblikovati lastne podjetniške kariere, je polno zaživela po vsej državi. Regionalni center za razvoj, ki je vodilni partner operacije, je izvedel že dva javna razpisa, regionalne razvojne agencije v drugih delih Slovenije pa enajst. Tako je že 130 mladih začelo oblikovati svoje podjetniške zamisli, jih preverjati in se s pomočjo mentorjev in drugih strokovnjakov usposabljati za podjetniško kariero.

V postopku izbiranja se je na trinajst javnih razpisov prijavilo 754 kandidatov. Strokovne komisije so opravile 407 razgovorov in izbrale 130 udeležencev; med njimi je 90 žensk in 40 moških. Vsaka izmed skupin si je izdelala tudi svoj profil na socialnem omrežju Facebook, v pripravi pa je tudi skupen profil, nekakšna mreža jutrišnjih mladih podjetnikov, kjer bodo izmenjevali svoje izkušnje, predloge ter se tudi dogovarjali za morebitna poslovna sodelovanja. Na konferenci, ki bo 24. aprila letos v Zagorju ob Savi, bodo mladi podjetniki ustanovili tudi posebni klub.

 

V letu 2013 naj bi kar 250 iskalcem zaposlitve pomagali uresničiti njihove podjetniške zamisli, saj je cilj operacije usposabljanje in zaposlovanje mladih z višjo in visoko izobrazbo ter ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu. Vrednost operacije je slabih 3,9 milijona evrov, ki jih v višini 85 odstotkov prispeva Evropski socialni sklad, razliko pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Vsi že izbrani kandidati in prihodnjih 120, ki bodo še izbrani na prihodnjih razpisih, se za čas petih mesecev, ko se ukvarjajo z uresničevanjem svoje podjetniške ideje, namreč zaposlijo pri regionalni razvojni agenciji, kjer so bili izbrani in se usposabljajo (BSC Kranj, Mariborska RA, RA Savinjske regije, RC Novo mesto, RCR Zagorje, RRA Koroška, RRA Ljubljanske urbane regije, RRA Mura, RRA Notranjsko-Kraške regije, RRA Posavje, RRA Severne Primorske ali RRC Koper).

 

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top