Podelitev spričeval na Zasavski ljudski univerzi

V torek, 9. 7. 2013 smo podelili javno veljavne listine-spričevala in potrdila skoraj stotim udeležencem, ki so bili šolskem letu 2012/2013 vključeni v različne programe usposabljanja in izobraževanja odraslih na Zasavski ljudski univerzi.

Svečana podelitev s krajšim kulturnim programom je potekala v Lovskem gradiču v Trbovljah. Zbrane je nagovoril in jim za dosežen uspeh čestital direktor ZLU g. Tone Bezgovšek.

Potrdila o zaključenem postopku vrednotenja in ugotavljanja neformalno pridobljenih znanj je prejelo enajst udeležencev, ki so sodelovali v istoimenskem projektu. Ob strokovni pomoči svetovalke za vrednotenje in priznavanje neformalnega znanja so izdelali klasično izbirno mapo ali elektronski portfolijo v kateri so zbrali dokazila o pridobljeni izobrazbi, dokumentirali svoja neformalna znanja, delovne izkušnje, poklicne kompetence ter ostale dosežke.

Podelili smo tudi triindvajset potrdil o uspešno opravljenem usposabljanju za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec na domu. Dvajset bodočih računovodij pa je prejelo potrdila o zaključenem usposabljanju za računovodjo. Pretežni del udeležencev je v prej omenjena programa za pridobitev NPK napotil Zavod RS za zaposlovanje, OS Trbovlje.

Omeniti velja še udeležence, ki so pridobili javno veljavna spričevala. Trije udeleženci so uspešno zaključili osnovno šolo za odrasle. Zaključni izpit v srednjem poklicnem izobraževanju sta opravila dva udeleženca, eden v programu trgovec in eden v programu elektrikar. Poklicno maturo je opravilo pet ekonomskih in štirje logistični tehniki ter štiri udeleženke programa zdravstvena nega. Največ poklicnih maturantk in maturantov je bilo v programu predšolske vzgoje – kar sedemnajst. Skoraj vsi udeleženci srednješolskih programov so si stroške šolanja plačali sami.

Odrasli, ki se usposabljajo in šolajo izredno so znova dokazali, da so motivirani in imajo željo po novih znanjih. Da so dosegli zastavljene cilje so v usposabljanje vložili svoj čas, delo in energijo. Uspelo jim je uskladiti študijske, družinske in delovne obveznosti. Sebi in drugim so dokazali, da je za učenje vedno pravi čas in upravičeno so lahko zelo ponosni nase in svoje dosežke. Znanje je tisto, kar človek ima in mu ga nihče ne more vzeti in znanje je tisto, ki odpira vrata za nadaljnjo poklicno kariero in boljšo prihodnost.

Podelitev spriceval ZLU 2013 (1)

Podelitev spriceval ZLU 2013 (2)

Podelitev spriceval ZLU 2013 (4)

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top