Podaljšan rok za sprejemanje pobud in predlogov za spremembe OPN

Občina Trbovlje obvešča, da je rok za sprejem pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta podaljšan do ponedeljka, 9. maja 2016.

 

V kolikor želite spremembo namenske rabe prostora, npr. iz nezazidljivega v zazidljivo zemljišče lahko podate svoj predlog na obrazcu, ki ga lahko dobite na sedežu Občine Trbovlje in na spletni strani občine in je tudi priloga tega obvestila. Do danes se je namreč pojavilo kar nekaj pobud po spremembah akta. Poleg tega je precej prebivalcev Trbovelj zamudilo javno obravnavo osnutka tega akta leta 2013, ko je bil čas za dajanje pobud za dopolnitve in spremembe.
Izpolnjen obrazec pobudniki oddajo osebno na sedežu Občine Trbovlje ali pa po elektronski pošti na naslov obcina.trbovlje@trbovlje.si. V »zadevo« je potrebno vpisati »pobuda za spremembo OPN«.
Kontaktna oseba za dajanje informacij v zvezi z dajanjem pobud in predlogov je Polona Schmit (pisarna št. 51, tel.št. 03 56 34 810, elektronski naslov: polona.schmit@trbovlje.si).
Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN bodo upoštevane le pobude, ki bodo usklajene z zakonodajo in splošnimi smernicami prostorskega načrtovanja, ter razvojnimi težnjami naše občine. Pobude naj bodo konkretne, oziroma ustrezno prikazane in utemeljene (npr. resne investicijske namere podjetij). Po podrobni preučitvi pobud se bo občina odločila za obseg, vsebino in časovni termin priprave sprememb in dopolnitev OPN. Vlagatelji pobud bodo pisno obveščeni o stališču občine do njihove vloge.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top