Peticija za umik predloga zakona o davku na nepremičnine

Skupnost občin Slovenije je skladno z včerajšnjim sklepom predsedstva pričela zbirati podpise za takojšnji umik predloga zakona o davku na nepremičnine in vas vabi, v kolikor se strinjate z razlogi zapisanimi spodaj, da se pridružite  skupnemu pozivu.

Spletne peticija na tej povezavi: http://www.pravapeticija.com/nasprotovanje_predlogu_zakona_o_nepremicninah

 

 Fizično zbiranje podpisov v Trbovljah poteka v prostorih Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje in v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Trbovlje, Mestni trg 5d, 1420 Trbovlje.

Več informacij lahko najdete na spletni strani Skupnosti občin Slovenije http://www.skupnostobcin.si/  

Zbiranje podpisov je časovno zelo omejeno – do 11.11.13 do 11.00 ure.

Vpliv nepremičninskega davka na občinski proračun

Občina Trbovlje je iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, davka na nepremičnine (davek od premoženja od stavb in od prostorov za počitek in rekreacijo) in iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, prejela v letu 2012 skupaj 1.632.213 EUR. Glede na predlog zakona zaenkrat v predlogu proračuna za leto 2014 planiramo plačilo davka na promet nepremičnin v višini cca. 200.000 EUR, natančni zneski še niso znani.

V predlogu zakona je navedeno, da naj bi občine v naslednjih treh letih prejele davka na nepremičnine še vedno v višini vseh treh pobranih davkov v letu 2012. Ob uveljavitvi predloga, da naj bi 50% pobrala država pa bi to pomenilo, da bi bila Občina Trbovlje na prihodkovni strani ob cca. 800.000 EUR, poleg tega pa bi morala za svoje nepremičnine tudi plačevati, kar pomeni cca. 1 mio EUR manj sredstev v proračunu.

 

Skupni poziv za umik predloga zakona o davku na nepremičnine

S podpisom  te  peticije županje in župani skupaj z občankami in občani izražamo svoje odločno nasprotovanje Predlogu zakona o davku na nepremičnine, ki ga je sprejela Vlada RS in poslala v državni zbor, saj s predlaganimi rešitvami Predlog zakona:

Ljudem jemlje dvakrat:

Najprej skozi višji znesek za plačilo davka od dosedanjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nato posredno skozi nižja sredstva za občine, s katerimi te skrbijo za razvoj skupnega javnega dobra, vrtcev, šol in kulturne infrastrukture ter za trajnostno naravnan in usmerjen razvoj.

Znižuje razvojna sredstva neprecenljivega pomena in s tem onemogoča enakomeren, trajnostno naravnan in lokalno specifičen razvoj različnih delov Slovenije. S tem ogroža kvalitetno življenje prebivalk in prebivalcev ter razvoj gospodarstva; močno povečuje obdavčitev za občane in gospodarstvo in lokalne skupnosti. Občine pa bodo dobile enako ali celo manj.

Jemlje ključno orodje za vodenje prostorske politike, skozi katero občine oblikujejo, podpirajo in usmerjajo razvoj lokalnih okolij v skladu s pričakovanji in zmožnostmi svojih prebivalk in prebivalcev; glede na priložnosti, potrebe in omejitve naravnih danosti in na ta način zagotavljajo ugodno poslovno okolje, ki ohranja delovna mesta

Ukinja edini resni avtonomni (lastni) finančni vir občinam in tako neposredno krši določila Ustave Republike Slovenije in Evropske listine o lokalni samoupravi;

Poleg tega Predlog zakona ni bil ustrezno usklajevan z reprezentativnimi združenji občin kot to določajo Zakon o lokalni samoupravi in temeljni demokratični standardi, ki predpostavljajo pravico občin, da aktivno sooblikujejo zakone, ki se jih neposredno tičejo.

Spodaj podpisani na ta način izražamo svoje ostro nasprotovanje rešitvam iz predloga zakona o davku na nepremičnine ob tem pa tudi in predvsem nasprotovanje praksi, ki razveljavlja dialog med posameznimi ravnmi države, institucijami, državljankami in državljani kot osnovo in nujen predpogoj za izgrajevanje skupnosti.  Vztrajamo in pričakujemo, da se tako pomemben sistemski zakon kot ta zakon v resnici je oblikuje in preizkuša tudi in predvsem skozi dialog med enakopravnimi in enakovrednimi  partnerji, kar bi država in lokalna samouprava morali biti. Ob tem pa zahtevamo, da se rešitve oblikujejo tako, da bodo omogočile vlaganja v javno dobro, v sisteme, ki so ključni za enakopraven, trajnostno naravnan in potrebam državljank in državljanov v različnih delih Slovenije namenjen razvoj.

Zato podpisniki peticije zahtevamo takojšnji umik Predloga zakona o davku na nepremičnine ter pričetek resnih in na spoštovanju in demokratičnih standardih temelječih usklajevanj rešitev evropsko primerljivega Zakona o davku na nepremičnine v Sloveniji.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top