PAVEL NEMET dobitnik največjega gasilskega priznanja v državi – PRIZNANJA MATEVŽA HACETA

V soboto 06.04.2019 je na Plenumu Gasilske zveze Slovenije v Tolminu, bilo podeljeno največje gasilsko priznanje v državi častnemu predsedniku Gasilske zveze Trbovlje Pavlu Nemetu kot posebno in najvišje priznanje za izjemne življenske zasluge, pomembne za razvoj in napredek gasilske organizacije in požarnega varstva v Republiki Sloveniji.

Pavel Nemet je s svojim dosedanjim delom v gasilski organizaciji veliko pripomogel k razvoju gasilstva v domačem okolju in širše ter širil gasilsko znanje in zavest ostalim članom na vseh nivojih organizacije. 

Rojen je 30. decembra 1953 v prekmurskih ravnicah na Kobilju, kjer je preživel tudi del otroštva in se prvič srečal z gasilstvom, ko je leta 1970 uspešno opravil izpit za izprašenega gasilca. 

Življenjska pot ga je pripeljala v Trbovlje, kjer se je zaposlil v Termoelektrarni in se prikjučil njihovim gasilcem. Z leti je opravil vse izpite in pridobil čin višjega gasilskega častnika 2. stopnje. V društvu opravlja funkcijo tajnika že polnih 35 let, bil je član SIS-a za požarno varnost v občini Trbovlje, pomočnik poveljnika za zaščito dihal, mentor tekmovalne desetine članic in pozneje starejših gasilk (s to desetino se je uvrstil celo na državno tekmovanje). Nemalo zaslug ima, da so  prav ženske bolj aktivno stopile v gasilske vrste in začele tekmovati. Pavle Nemet je sodnik republiškega ranga, usposobljen je za več gasilskih specialnosti. Je je bil član predsedstva GZS, bil je predsednik Regijskega sveta zasavskih gasilskih zvez. Funkcijo predsednika Gasilske zveze Trbovlje je opravljal polnih 25 let, v tem času je več kot uspešno opravljal dela pri krepitvi gasilske organizacije. Vodenje gasilske zveze je prevzel v času, ko smo bili priča številnim spremembam. Kot predsednik Gasilske zveze Trbovlje je največ prizadevanj usmeril v usposabljanje in izobraževanje gasilskega kadra v občini, ki sta pogoja za uspešno opravljanje gasilskega poslanstva. Vedno je strmel k pridobivanju dodatnih gasilskih znanj in veščin, katere je nato predajal mlajši generaciji gasilskih tovarišev. Stalno je skrbel za primeren položaj mladine, članic in veteranov v gasilskih vrstah, med drugim je spodbujal kulturno dejavnost znotraj gasilske organizacije, saj tudi sam aktivno deluje na kulturnem področju. Je samoiniciativen, dosleden, natančen, vztrajen, nepopustljiv, tudi kritičen pri vsakem delu, pa naj bo to v gasilstvu ali na kakem drugem področju. Skrbi za dober ugled gasilske organizacije, izogiba se konfliktnim situacijam in je zelo pozitivno naravnan za nadaljnje delo v gasilstvu, saj to v današnjih dneh predstavlja enega ključnih dejavnikov dobrega sodelovanja. V vseh letih je zasadil v Trbovljah močne korenine, njegovo delo izstopa in je težko primerljivo z dejavnostmi, kjer prevladuje uspeh, ki se meri v denarju in rezultatih na kratek rok. Kot gonilna sila dogajanja v zvezi je ponesel ime kraja in zveze širom po domovini in tujini. Vse z namenom, da tudi drugi spoznajo gasilstvo v GZ Trbovlje. 

Pavel Nemet je dobitnik številnih priznanj in odlikovanj doma in na tujem. Naj jih naštejemo samo nekaj: prejel je vsa obstoječa priznanja Gasilske zveze, odlikovanja III., II., in I. stopnje GZS, bronasti in srebrni znak civilne zaščite, odlikovanje za posebne zasluge, plaketo gasilskega veterana in še mnogih drugih zahval in priznanj. Je tudi častni član PGD Kobilje in Gailske zveze Trbovlje. 

S svojim delom je dokazal, da je človek, ki zmore in zna pristopiti in pomagati takrat, ko je pomoč potrebna in dobrodošla, zato Gasilska zveza Trbovlje predlaga, da se Pavlu Nemetu v zahvalo za njegovo družbeno potrebno in koristno delo podeli največje priznanje Gasilske zveze Slovenije.

                                                                                          Gasilska zveza Trbovlje

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top