Otvoritev in predstavitev nove Naravoslovno-zgodovinske učne poti Prusnik

Občina Trbovlje, Turistično razvojno društvo Krajinski park Kum Dobovec in Zavod RS za varstvo narave vabijo na otvoritev in predstavitev nove Naravoslovno-zgodovinske učne poti Prusnik, ki bo 8. junija 2013, ob 13. uri v Prusniku (pri bencinskem servisu MOL, regionalna cesta Trbovlje-Zagorje ob Savi). Po kulturnem programu, ki ga bodo izvedli učenci OŠ Tončke Čeč, Trbovlje bo sledil ogled Naravoslovno-zgodovinske učne poti Prusnik.

Ob svetovnem dnevu okolja (5. juniju) in občinskem prazniku Občine Trbovlje, v sodelovanju s Turistično razvojnim društvom Krajinski park Kum Dobovec, Občino Trbovlje in ob finančni podpori družbe TUŠ Nepremičnine d.o.o., pripravljamo otvoritev in predstavitev nove »Naravoslovno-zgodovinske učne poti Prusnik«. Prireditev se tematsko vključuje tudi v dogajanja ob mednarodnem letu sodelovanja na področju voda. V soboto, 8. junija 2013, dopoldan, bo na območju Prusnika (ob bencinskem servisu MOL, regionalna cesta Trbovlje – Zagorje ob Savi) potekala delovna akcija Kluba brigadirjev Zasavje, v kateri bodo čistili zaraščajoče se območje Prusnika in postavili informativne table za učno pot. Ob 13.00 uri bo sledila otvoritev učne poti s kulturnim programom učencev OŠ Tončke Čeč iz Trbovelj in sprehodom po učni poti, ki na samo enem kilometru predstavlja veliko naravnih in zgodovinskih zanimivosti.

Izhodišče nove učne poti bo pri bencinskem servisu MOL v Trbovljah, kjer bo nameščena prva predstavitvena informativna tabla. Seznanila nas bo z varovanim območjem NATURA 2000 v Zasavju, s Krajinskim parkom Kum in potekom učne poti. Tej bo sledilo še osem učnih točk z informativnimi tablami. Spoznali bomo nekdanji pomen Save kot prometne poti. V Prusniku je v letih 1759-1780 deloval ladijski urad. Vse do prihoda železnice 1849, pa je bil Prusnik pomembna oskrbovalna postaja za prevoznike po Savi.

Z vodami je močno povezana tudi zavarovana vrsta hrošča močvirski krešič, ki je vezan na gorske potoke strmih severnih pobočjih Kuma in je zaradi izginjanja močvirnih gozdnih habitatov močno ogrožena. Vsebina na tabli nas opozori še na hrošča alpski in bukov kozliček, ki ju ogroža prehitro spravilo požaganega lesa. Z lesom namreč odpeljemo iz gozda tudi ličinke hroščev, ki se v njem razvijajo tudi do štiri leta.
Predstavljena bodo skalna ostenja nad dolino Save, kjer kraljujeta ujedi sokol selec in planinski orel. Kot marsikje, se tudi v Prusniku travnik močno zarašča. Na nekaj lokacijah še lahko občudujemo kranjske lilije in raznovrstne kukavičevke. Ker je košnja opuščena, se področje zarašča z lesnimi vrstami. Na svojem osvajalskem pohodu pa so predvsem invazivne tujerodne rastline. Prusnik je zaradi svoje nižinske lege, bližine ceste, Save in železnice zelo izpostavljen tem osvajalkam, zlasti kanadski zlati rozgi, žlezavi nedotiki, japonskem dresniku in robiniji, ki izpodrivajo domače vrste in zmanjšujejo biotsko raznovrstnost.

Gozd, ki ima na strmih pobočjih nad Savo predvsem varovalno vlogo, je bil pri ohranjanju uspešnejši. Prav tako tudi visokodebelni sadovnjak s starimi sadnimi vrstami, ki je tu še kot ostanek nekdanjega posestva. Prav poseben pa je pogled iz gozdnega zelenja na brzice na Savi, kjer se vodni tok močno razpeni. Lahko si predstavljamo, kako težko jih je bilo nekoč premagovati s tombasi (ladjami). Ni čudno, da je pri tem z brega morala pomagati tudi vprežna živina, ki je vlekla ladje proti toku.

Delovna akcija brigadirjev bo potekala od 7.00 ure dalje. Ob 13.00 uri bo sledila predstavitev in otvoritev učne poti s kratkim kulturnim programom, pri katerem bodo sodelovali učenci eko šole, OŠ Tončke Čeč iz Trbovelj.

S temi aktivnostmi želimo opozoriti na pomen ohranjanja narave ter pestrosti živega sveta v Zasavju.

Kontakt:
Vlasta Medvešek Crnkovič
Turistično razvojno društvo Krajinski park Kum Dobovec
041/995 575

Ljudmila Strahovnik
Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
03/42 60 340, 031/692 552


http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=68&id_informacija=567

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top