Oteženo izvajanje aktivnosti NVO zaradi prepovedi javnega zbiranja

Pri izvajanju svojih aktivnosti morajo tudi NVO slediti ukrepom in omejitvam glede izvajanja storitev in s tem preprečevati širjenje okužb s koronavirusom. To pa vpliva na veliko število storitev, ki jih NVO tako ne morejo izvajati.

Z nastalimi ukrepi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom so številne nevladne organizacije morale odpovedati ali prilagoditi izvedbo načrtovanih aktivnosti. Takšne razmere bodo lahko trajale daljše obdobje zato bo otežena realizacija vseh aktivnosti predvidenih tudi v projektih in programih NVO, ki se izvajajo na lokalni ravni.

Pri izvajanju pogodbenih obveznosti iz naslova sofinanciranja projektov in programov NVO zato na Regionalnem centru NVO apelirajo na občine, da upoštevajo nastale razmere pri realizaciji načrtovanih aktivnosti in nevladnim organizacijam omogočijo, da aktivnosti tako terminsko kot izvedbeno prilagodijo. Ohranijo izplačevanje sredstev in jim skupaj z javnimi zavodi pristopijo naproti pri znižanju ali opustitvi plačila najemnin.

Nevladnim organizacijam priporočajo, da stopijo v stik s svojimi financerji in jih o težavah z izvajanjem obvestijo ter jim predstavijo možne prilagoditve za izvedbo prijavljenih aktivnosti.

Kaj pa izvedba zbora članov ob začasni prepovedi javnega zbiranja?

Izredno dogodki omogočajo, da društva občne zbore izvedejo elektronsko ali dopisno. Zaradi oddaje letnih poročil prav v marcu večina društev izpelje svoje zbore članov. Z Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju pa je rok za oddajo letnih poročil podaljšan do 31. 5. 2020.

Nekatera društva imajo možnost izvedbe korespondenčnih sej že opredeljeno v svojem temeljnem aktu, kar jim nudi dobro rešitev v danih okoliščinah. Če tega društvo nima opredeljenega v statutu pa lahko iz razlogov varstva javnega zdravja izjemoma upraviči izvedbo zbora članov na daljavo. Priporočila za izvedbo so povzeti v prispevku Regionalnega centra NVO na povezavi.

Spletna orodja, ki vam lahko pomagajo pri izvajanju aktivnosti

Pri izvajanju aktivnosti v NVO, kot so svetovanja, sestanki, posveti, pa tudi izvedba zbora članov na daljavo Regionalni center NVO priporoča uporabo različnih spletnih orodij, ki so jih zbrali v Mreži NVO VID.  Preverite na povezavi in ohranite stik z vašimi člani in uporabniki. Če še niste je zagotovo zdaj čas, da se seznanite z njimi in jih začnete uporabljati kajti takšne razmere lahko trajajo daljše obdobje.

Delo od doma in čakanje na delo v NVO

Zaradi preprečevanja razširjanja koronavirusa COVID-19 se tudi v nevladnih organizacijah organizira delo zaposlenih od doma. Lahko pa se zgodi, da zaposlenim zaradi nastalih razmer tudi v NVO ne moremo zagotoviti dela. V tem primeru lahko zaposlene napotijo na čakanje na delo doma. Oboje je opredeljeno v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Prispevek je dostopen na spletni strani Regionalnega centra NVO www.consulta.si.

Pomagaj kot prostovoljec

V tem obdobju se lahko pridružite lokalnim organizacijam Rdečega križa, ki organizirajo pomoč ljudem v stiski z oskrbo z osnovnimi živili, zdravili ipd. Za Zagorje ob Savi se javite na info@mczos.si, za Litijo na obcina.litija@litija.si ali direktno preko obrazca RK Slovenije na povezavi.

Zaradi naraščajočih stisk in strahov prebivalcev, ki se zaradi nastalih razmer sprašujejo; kaj če zbolimo, kaj če ostanemo brez hrane, kaj če ostanem brez dela ipd. so se odzvali v Zavodu Odprta dlan in ponudili brezplačno psihosocialno pomoč na številki 031 600 064.

#ostanidoma

#ostanizdrav

 

 

 

Klara Kržišnik, Regionalni center NVO

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top