Osnutek Strategije razvoja občine za obdobje 2014-2022

V ponedeljek, 16. decembra 2013, je bil na občinskem svetu Občine Trbovlje sprejet osnutek Strategije razvoja občine za obdobje 2014-2022. Dokument je razdeljen na štiri dele. Uvodoma je predstavljen način dela, prispevek občanov, analiza ankete, realizacija Lokalnega razvojnega programa 2011-2012, trenutno stanje gospodarskih družb v občini, strokovne podlage in analiza stanja ter SWOT analiza. Nato pa je dokument razdeljen na štiri poglavja glede na delo tematskih skupin in sicer: gospodarstvo, okolje in prostor, človeški viri ter socialno okolje.

 

Vse do 17. januarja imajo vsi občani in občanke možnost podati svoje predloge glede na predstavljeni osnutek in sicer po navadni pošti ali preko elektronskega naslova strategija@trbovlje.si. Predvidoma 8. januarja bo osnutek predstavljen širši javnosti o čemer bo javnost še pravočasno obveščena o kraju in uri predstavitve.

Naj poudarimo le to, da gre za strategijo in ne izvedbeni načrt. Povedano drugače. Strategija nekomu pove v katero smer bo šel (karikirano: ali bo to vzhod, zahod, jug, sever,…), izbira ceste po kateri bo človek tja prišel pa je stvar izvedbenega načrta.

 

Strategija razvoja občine za obdobje 2014-2022

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top