Osnovna šola Trbovlje in kakovost za prihodnost

Našo šolo krasi v tem šolskem letu nov znak, ki ga je ustvarila Miroslava Kovačič, profesorica likovne umetnosti. Je krog, ki pomeni popolno obliko, varnost, večnost, pretok energije, ki se krepi in raste. Krog ni hermetično zaprt. Na vrhu je odprtina, ki predstavlja odprtost za vse izzive, ki jih prinaša nova doba. Pomeni tudi ujetost vseh treh najvažnejših členov, ki tvorijo vsako šolo: otroke, starše in učitelje. Zaščitena notranjost je zelena in predstavlja otroke, ki so svežina in rast, zunanja modrina kroga pomeni modrost učiteljev, notranjost je rumena in predstavlja starše, ki so nepogrešljiva vez in vest med otroki in učitelji. Istočasno pa vsi trije elementi predstavljajo tudi vse tri dele, ki sestavljajo našo šolo: podružnični šoli Dobovec in Alojz Hohkraut ter matično šolo Trbovlje.

 

Že v letu 2008 smo na Osnovni šoli Trbovlje pristopili k projektu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP) s ciljem vzpostaviti učinkovit sistem vodenja kakovosti. To smo dosegli dve leti kasneje in pridobili certifikat podjetja SIQ za sistem vodenja kakovosti. S certifikatom šola na letni ravni že četrto leto zapored dokazuje, da ima vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve modela KzP. V novembru smo uspešno prestali obširno presojo sistema s strani podjetja SIQ in tako ponovno obnovili certifikat.

Model s svojimi zahtevami temelji na sodobnih standardih, ki so uveljavljeni v mednarodnem merilu (mednarodni standardi skupine ISO 9000 za sisteme vodenja kakovosti ter evropski model poslovne odličnosti EFQM).

 

Urejen sistem vodenja kakovosti pomeni uspešno združevati poslovne naloge s pedagoškimi, slediti strokovnim in zakonodajnim novostim, v čim večji meri zadovoljiti želje in zahteve učencev, staršev, zaposlenih in okolja ter biti ob vsem tem še uspešen in prepoznaven. S tem šola vzbuja zaupanje v očeh učencev, staršev in lokalne skupnosti, ima nepristranski in stalen zunanji nadzor nad sistemom in spodbuja neprestano nadgradnjo in izboljševanje praks različnih področij na šoli. Še posebej nam v preteklih letih vpeljan sistem koristi v letošnjem šolskem letu, ko se pouk izvaja na sedmih ločenih lokacijah.

 

iso

 

Znak oz. certifikat modela simbolično ponazarja razvoj posameznika pod okriljem šole, katere poslanstvo je kakovostno izobraževanje in prebujanje inovativnosti za njegov uspešen samostojen vstop v družbo.

Na šoli smo ponosni na pridobljeno priznanje in se zavedamo, da nas to obvezuje k izboljševanju vsakdanjega vzgojno–izobraževalnega dela.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top