Okrogla miza o invalidih minila v pozitivnem vzdušju

Včeraj 14. novembra, je v sejni dvorani Občine Trbovlje potekala že tradicionalna  okrogla miza v okviru projekta »Občina po meri invalidov« z naslovom »Težki časi zahtevajo od nas dodatne napore«.

Uvodoma je številne predstavnike invalidskih organizacij in društev, ki delujejo na območju Trbovelj, pozdravila podžupanja občine Jasna Gabrič. Zbranim je predstavila tudi številne projekte s področja zagotavljanja lažjega življenja invalidov, ki so jih na občini izvedli v tem letu. Še posebej so veseli nove indukcijske zanke v gledališki dvorani ter klančine za lažji dostop na pokopališču, kar sta bili dolgoletni želji številnih društev. Zbrane je nagovoril tudi predsednik Društva invalidov Trbovlje Rudi Janežič, ki je pohvalil dosedanje sodelovanje z Občino Trbovlje, se zahvalil za nove pridobitve, a hkrati opozoril na tiste probleme, ki jih bo potrebno v prihodnje še rešiti. Sledila je razprava z udeleženci okrogle mize, ki je kljub težavam, s katerimi se nekateri srečujejo, minila v pozitivnem vzdušju.

 

Za izboljšanje pogojev življenja in dela invalidov smo v letu 2012 uresničili naslednje cilje:

–    Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine smo darovali 1.000 € za nakup prilagojenega kombiniranega vozila.
–    Del sredstev zbranih na decembrskem prazničnem sejmu smo namenili za nakup računalnika za invalidno osebo.
–    Preko javnih del sofinanciramo zaposlitev invalidne osebe v Društvu invalidov Trbovlje ter sofinanciramo javna dela Šentu in Ozari.
–    JP Komunala je na pokopališču na novo uredila klančino za invalide, ki omogoča dostop do mrliške vežice ljudem na invalidskem vozičku.
–    Na novo smo označili  1 parkirno mesto za invalide (Sallaumines 3) in poskrbeli, da so parkirišča za invalide, ki do sedaj niso bila ustrezno velika, po predpisih označena  (pri cerkvi, pri Bolnici, pri Rdečem križu, pri ZD Trbovlje).
–    Poskrbeli smo za primerno talno označbo ovir za  slabovidne ljudi.
–    Obnovili smo stopnice, ki vodijo od regionalne ceste do železniške postaje, katere bomo za slabovidne ljudi ustrezno označili.
–    V načrtu je izgradnja javnih sanitarij v mestnem parku in če bo izvedljivo tudi javni pitnik vode.
–    Vhod v sejno dvorano bomo prilagoditi za dostop z invalidskim vozičkom in »hodalico«, saj rahlo dvignjen prag predstavlja  težavo za gibalno ovirane ljudi.
–    V Delavskem domu Trbovlje smo opremili gledališko dvorano z indukcijsko zanko.
–    V mesecu maju smo imeli sestanek Sveta invalidov.
–    Uredili smo stopnice na Tereziji (blizu Doma upokojencev Franca Salamona in varovanih stanovanj), katere so bile že poškodovane in nevarne.
–    Razpisani sta bili dve štipendiji za študente s posebnimi potrebami, vendar žal ni bilo nobene prijave.
 

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top