Odsek ceste na Dobovcu z novo podobo

V času epidemije je potekala prenova cestnega odseka na Dobovcu v dolžini 360 metrov, s katero je cesta pridobila za uporabnike varnejšo podobo.

V sklopu del je bilo urejeno odvodnjavanje, zamenjava spodnjega ustroja ceste, njeno asfaltiranje, urejena je bila tudi drenaža, na tistih delih, kjer je bilo tveganje za zastoj vode večje, pa so bile vgrajene tudi vtočne rešetke z izpusti v gozd ali ponikovalnico.

Že v lanskem letu so bili urejeni tudi kritični odseki ceste Dobovec-Župa.

Obnovljen je bil cesti odsek v dolžini približno 360 metrov.

Dela so med drugim zajemala tudi zamenjavo spodnjega ustroja ceste in asfaltiranje.

Vrednost investicije je znašala približno 117.700 evrov.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top