Odprtje urgentnega centra pri Splošni bolnišnici Trbovlje

Urgentni center pri Splošni bolnišnici Trbovlje je eden izmed desetih urgentnih centrov, ki so se gradili v okviru mreže urgentnih centrov v Sloveniji in so se v večini financirali iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vzpostavitev in delovanje urgentnega centra bosta pripomogla k hitrejši, bolj kakovostni in bolj varni obravnavi pacientov. Boljša organizacija, način dela in primernejši prostori ter moderna medicinska oprema bodo vsem zdravstvenim delavcem omogočili tudi bistveno boljše pogoje za delo. Predvsem pa izgradnja in delovanje urgentnega centra pomeni hitrejši dostop do nujnega zdravljenja za vse bolnike, katerih življenje je ogroženo.

 

Govor ob odprtju je imela tudi županja Občine Trbovlje, Jasna Gabrič, ki je poudarila: “Najpomembnejše je zavedanje, da je današnje odprtje in izgradnja urgentnega centra najdragocenejše darilo za ljudi iz cele regije. Želimo si, da bi ga kar najmanj potrebovali in bili čim bolj zdravi. V primeru, da pa ne bo šlo drugače, na vse, ki potrebujejo nujno pomoč, čaka sodobno opremljen center z usposobljeno ekipo.”

 

Objekt Urgentni center pri Splošni bolnišnici Trbovlje obsega dve etaži, prva etaža v pritličju je namenjena izvajanju nujne medicinske pomoči, druga etaža v kleti pa je namenjena pomožnim prostorom za izvajanje nujne medicinske pomoči ter nekaterim drugim dejavnostim, ki v bolnišnici do sedaj niso bile najustrezneje urejene npr. prostori za opravljanje specialistične ambulantne dejavnosti, verskih obredov, umrle, medicinske arhive.
Kvadratura prostorov je v vsaki etaži okrog 510 m2 (neto površina). Objekt je kombinacija novogradnje in adaptacije dela starega objekta. V vsaki etaži novogradnja obsega neto 433 m2, adaptacija starih prostorov pa neto 78 m2. Bruto površine je v vsaki etaži okrog 750 m2.
V prvi etaži Urgentni center pri SB Trbovlje obsega prostore za internistično in kirurško nujno medicinsko pomoč, za opazovanje in nadzor, za triažo, za izolacijo ter prostore za izvajanje nujne medicinske pomoči primarnega nivoja (dežurno službo, ki se izvaja v ZD Trbovlje), prostor za reanimacijo, prostore za septične in aseptične posege. Kot nova dejavnost se v okviru urgentnih centrov uvaja triažiranje bolnikov glede na stopnjo nujnosti pregleda in vrsto obolevnosti (bolezni, poškodbe, hitri pregledi). Triažiranje bolnikov bodo izvajale posebej usposobljene medicinske sestre po tako imenovanem Menchesterskim triažnem sistemu. Glede na nujnost pregleda so bolniki lahko obravnavani takoj in vse do štirih ur. Nova pridobitev je tudi prostor za opazovanje in nadzor, kjer bodo bolniki glede na bolezensko stanje/poškodbo določen čas na opazovanju in bodo glede na stanje lahko sprejeti na posamezni bolnišnični oddelek ali pa odpuščeni v domačo oskrbo.
Obravnave bolnikov v UC so namenjene kritično bolnim in poškodovanim bolnikom, s strani družinskih/osebnih zdravnikov pa tudi obravnavi bolnikov, ki niso življenjsko ogroženi, imajo pa akutne zdravstvene težave. Urgentni centri pa praviloma niso namenjeni določenim specifičnim obolenjem npr. s področja oftalmologije, psihiatrije, zobne medicine, pediatrije. Pediatrična nujna pomoč se bo še naprej izvajala na sedanji lokaciji – v urgentni pediatrični ambulanti pediatričnega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje, ki je nekaj deset metrov oddaljen od urgentnega centra. Prav tako se bo ginekološko porodna nujna medicinska pomoč izvajala na dosedanji lokaciji – v urgentni ginekološki ambulanti in ne v urgentnem centru.

 

DSC_0811 DSC_0816 DSC_0843 DSC_0848 DSC_0857 DSC_0860 DSC_0871

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top