Odprtje novih pridobitev v Splošni bolnišnici Trbovlje

Danes smo z velikim veseljem prisostvovali odprtju novih pridobitev v Splošni bolnišnici Trbovlje, ki so sad trdega dela in dolgoletnih prizadevanj vodstva bolnice ter predstavljajo zaključek največjega investicijskega cikla v zadnjih 35 letih. Obnovljeni so bili: laboratorij za klinično kemijo, dializni, pediatrični in negovalni oddelek.

Organiziranje bolnišničnega zdravstvenega varstva v Zasavju ima stoletno tradicijo, saj je bilo neposredno povezano z razvojem premogovništva in njihovimi lastniki, katerih želja je bila, da delo v družbi čim manj trpi zaradi bolezni njihovih delavcev in posledic nesreč, ki so se zgodile v času izkopavanja premoga. Sredi 19. stoletja so ustanovili Bratovsko skladnico, posebno ustanovo za socialno zavarovanje delavcev (predhodnica današnjega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja), v katero so plačevali prispevke tako rudarji kot njihovi delodajalci.

Danes je Splošna bolnišnica Trbovlje ena izmed 11 slovenskih splošnih bolnišnic. Po ustanovnem aktu opravlja dejavnost na primarnem in sekundarnem nivoju.

Na primarnem nivoju se tako izvajata dejavnosti:

 • zdravstveno varstvo žensk (dispanzer za žene)
 • fizioterapevtske storitve.

Na sekundarnem nivoju je dejavnost razdeljena na:

 • specialistično bolnišnično dejavnost, v katero sodijo
  1. akutna bolnišnična obravnava pacientov
  2. neakutna bolnišnična obravnava pacientov (zdravstvena nega)
  3. spremstvo staršev v primeru hospitalizacije otrok (spremstvo do 5,99 let in doječe matere)
 • specialistično ambulantno dejavnost na internističnem, kirurškem, ortopedskem, urološkem, nevrološkem, anesteziološkem, pediatričnem, ginekološkem, radiološkem in ultrazvočnem področju
 • dializno dejavnost.

Župan Občine Trbovlje Vili Treven je v svojem nagovoru poudaril:

Danes se piše leto 2012, ko stojimo na tem istem mestu, kjer so pridne roke delavcev pred 87 leti pričele z gradnjo. Današnji dogodek ob zaključku najpomembnejšega investicijskega ciklusa bolnišnice v zadnjih 35 letih, je dokaz, da je bilo delo dobro, da sta se vztrajnost in naša knapovska trma izplačali. Obnova laboratorija za klinično kemijo, dializnega, pediatričnega in negovalnega oddelka bo pripomogla k temu, da bodo ne samo Trboveljčani, tudi Zasavčani in vsi ostali bolniki iz vse Slovenije, oskrbovani še bolj kvalitetno kot do zdaj.

Oglejte si fotografije otvoritve in obnovljenih prostorov:

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top