Odprt je že drugi razpis PVSP HRT

RCR je objavil drugi javni poziv za vključitev v program Podjetno v svet podjetništva za območje Hrastnika in Trbovelj. Razpis je odprt do 27. februarja, enajst izbranih kandidatov pa bo z delom začelo v marcu.

Regionalni center za razvoj je 6. februarja 2015 objavil že drugi javni poziv za vključitev v program Podjetno v svet podjetništva za območje Hrastnika in Trbovelj (PVSP HRT). Nanj se lahko prijavijo brezposelni iz občin Hrastnik in Trbovlje, ki želijo uresničiti svojo poslovno idejo, pri čemer ni nobenih omejitev glede starosti in izobrazbe. Strokovna komisija bo med prijavljenimi izbrala enajst posameznikov, izbirni kriteriji pa bodo podjetniška ideja in njena uresničljivost, podjetniške lastnosti kandidata, njegova znanja, veščine in izkušnje ter njegova motiviranost.

Izbrani kandidati bodo sklenili delovno razmerje za čas štirih mesecev, ki jih bodo v celoti namenili razvoju svoje podjetniške ideje in nabiranju znanj za lastno podjetniško pot. V tem času jim pripada minimalna plača in vsa nadomestila v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Usposabljanje se bo začelo marca, potekalo pa bo v RR centru v Zagorju, kjer bo udeležencem na voljo urejeno delovno okolje ter vsa potrebna strokovna pomoč mentorjev in svetovalcev.

Rok za oddajo vlog se izteče v petek, 27. februarja 2015, vsi potrebni obrazci, ki jih morajo prijavitelji izpolniti, pa so skupaj z razpisom objavljeni na spletni strani Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si. Dodatne informacije nudita Petra Kovač Smrkolj (telefon: 03-56-60-504; e-pošta: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si) in Mihael Gornik (telefon: 03-56-60-530; e-pošta: mihael.gornik@rcr-zasavje.si).

Vprašanja bo moč zastaviti tudi na dveh javnih predstavitvah razpisa, ki bosta 17. februarja 2015 ob 9. uri na Zavodu za zaposlovanje Trbovlje (Ulica 1. junija), 18. februarja 2015 prav tako ob 9. uri pa v RR centru Hrastnik (Cesta 1. maja 83).

Prva skupina potencialnih podjetnikov je začela z usposabljanjem v začetku tega meseca v prostorih podjetniškega inkubatorja v RR centru Hrastnik. Na prvi razpis se je prijavilo 23 brezposelnih, med katerimi je strokovna komisija izbrala enajst kandidatov. Šest med njimi ima stalno prebivališče v Hrastniku, peterica pa v Trbovljah, izbranih je bilo šest moških in pet žensk, osem jih ima peto stopnjo izobrazbe, preostali trije pa četrto, šesto oziroma sedmo.

PVSP HRT je eden izmed ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Sredstva za njegovo izvajanje zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki želi tako predvsem spodbujati nastajanje novih podjetij in delovnih mest.
Celoten razpis in dokumentacija sta dostopna na spletni strani RCR (http://www.rcr-zasavje.si/si/informacijsko-sredisce/razpisi/67-drugi-javni-poziv-za-vkljucitev-v-pvsp-hrt.html)

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top