Odprt je Razpis za nove storitve na področju dolgožive družbe

Nevladne organizacije iz zasavske regije lahko pridobite do 1.000€ za svoj projekt, ki naslavlja izzive dolgožive družbe v regiji. V okviru Regionalnega centra NVO je objavljen Razpis za sofinanciranje novih storitev nevladnih organizacij na področju dolgožive družbe na katerem bodo izbrani do 4 projekti, po eden na občino. Namen razpisa je zagotoviti rešitve za kakovostnejše življenje starostnikov, medgeneracijsko povezovanje in prostovoljstvo v lokalnem okolju ter razvoj novih storitev in produktov nevladnih organizacij, za reševanje izzivov in naslavljanje potreb dolgožive družbe v zasavski regiji.

V ta namen bo preko spleta za vse potencialne prijavitelje v torek, 30. 8. 2022 od 10. do 11. ure potekala informativna delavnica. Prijavite se lahko na povezavi: www.consulta.si/prijavnica.

Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo tega razpisa, je 4.000,00 EUR. Prijavitelj lahko zaprosi za največ 1.000,00 EUR za posamezno predlagano storitev ali produkt, ki naslavlja potrebe dolgožive družbe.  Podprte bodo do štiri nove storitve ali produkti, po en predlog na občino zasavske regije, kjer ima nevladna organizacija sedež (občina Zagorje ob Savi, občina Litija, občina Hrastnik, občina Trbovlje). Izbranim organizacijam bo poleg finančnih sredstev za kritje stroškov izvedbe predlaganega projekta na voljo tudi strokovna podpora pri razvoju rešitve in krepitvi nevladne organizacije.

Kakšni projekti bodo podprti?

  • Nove storitve ali produkti, ki so namenjeni starejšim
  • Nove storitve ali produkti, ki se izvajajo za starejše
  • Nove storitve ali produkti, ki jih izvajajo starejši

Lahko gre za projekt, ki:

  • razvija novo storitev ali produkt;
  • pomeni bistveno nadgradnjo obstoječe storitve ali produkta, ki jo organizacija že izvaja;
  • pomeni prenos praks iz drugih okolij (česar v lokalnem okolju še ni, kaže pa se potreba).

Projekt se mora izvajati v zasavski regiji med 1. 11. 2022 in 30. 6. 2023.

Prijavo se zbirajo do 15. 9. 2022 preko e-pošte na info@consulta.si.  Podrobnosti in obrazci za prijavo so objavljeni na spletni strani www.consulta.si. Dodate informacije so vam na voljo preko e-pošte info@consulta.si ali na številki 059 927 619.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top