Odprt javni razpis za najem neprofitnih stanovanj

Občina Trbovlje je objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, na podlagi katerega bo oblikovana prednostna lista – lista B za prosilce, ki so, glede na dohodek, zavezani k plačilu varščine.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, lahko vloge prevzamejo na Občini Trbovlje (predalček z vlogami v pritličju), in sicer vsak dan v času uradnih ur, od 8. do 11. ure ter od 12. do 15. ure, v sredo do 17. ure in petek do 13. ure.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Trbovlje med javnimi razpisi oziroma na povezavi https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24.

Rok za oddajo vlog je do vključno 10. julija 2020. Vloga se lahko odda v pisarni Občine Trbovlje za sprejem vlog, številka 3b, ki se nahaja v pritličju stavbe ali preko pošte na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. Kot pravočasno se štejejo vloge, osebno oddane v pisarni občine na dan 10. julija 2020 in vloge, oddane na pošti s poštnim žigom 10. julij 2020.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top