Odločbe o uvrstitvi na listi za oddajo stanovanj v najem v roke prosilcem že naslednji teden

Razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem – lista A in lista B

 

Občina Trbovlje je v začetku meseca marca objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem – lista A in lista B. Vloge so lahko prosilci oddali do vključno 3. 4. 2015. Na razpis je prispelo 130 vlog.

 

V nadaljnjem postopku smo preverili popolnost vlog, jih dopolnili s podatki iz uradnih evidenc ter pridobili morebitne manjkajoče dokumente s strani prosilcev. Nato je Komisija preučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog, določila dohodke prosilcev ter jih točkovno ovrednotila. Na podlagi točkovanja vlog in višine dohodkov prosilcev in njihovih družinskih članov, določenih v točki 2.2. javnega razpisa, so bili prosilci razvrščeni na listo A oziroma listo B. Na listi A je 95 prosilcev, na listi B pa 13.

 

Odločbe o uvrstitvi na listo bodo vlagatelji prejeli v naslednjem tednu. Odločbe bodo tako prosilcem izdane v treh mesecih in pol po zaključku javnega razpisa, kar je skoraj tri mesece pred potekom, s Pravilnikom določenega, šestmesečnega roka za izdajo odločbe. Listi bosta postali pravnomočni po rešitvi morebitnih pritožb ter preteku vseh rokov za podajo pritožbe.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top