Odlaganje snega na javne površine

Obvestilo občanom občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi

 
Zaradi novozapadlega snega v zadnjih dneh opozarjamo občane na pravilno odstranjevanje snega z dovozov, pločnikov, streh ipd. na javne ceste. Pri nadzoru pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje namreč tudi ugotavljajo, da občani sneg plužijo ali na drug način odstranjujejo na cestišča javnih cest.

 

Določbe Zakona o cestah (ZCes-1), namreč v 5. členu med drugim prepovedujejo ogrožanje varne uporabe javne ceste s tem, da je na cestišču javne ceste prepovedano puščati sneg ali led.

 

Občane pozivamo, da spoštujejo določbe Zakona o cestah (ZCes-1) ter s tem pripomorejo k varnemu odvijanju prometa na javnih cestah.

 

 

MIR Zasavje

 

normal_mir

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top