“Očistimo in uredimo Trbovlje” v soboto, 9. maja. Objavljamo lokacije čiščenja in zbirna mesta za odpadke.

V tabeli  lahko najdete lokacije čiščenja in udeležence za čistilno akcijo “Očistimo in uredimo Trbovlje”, ki bo potekala to soboto, 9. maja 2015, od 9. do 12. ure.

 

Kdor želi, se nam seveda še lahko priključi, zbirne točke v soboto bodo: Gasilski dom na Trg revolucije, Mladinski center Trbovlje, Občina Trbovlje in Gasilski zavod Trbovlje na Savinjski cesti. Na zbirnih točkah boste ob 9. uri lahko prejeli vrečke in rokavice za čiščenje.

 

Vabljeni, da skupaj poprimemo za delo in olepšamo naše mesto!

Ustanova, društvo Lokacija čiščenja
Vrtec Trbovlje okolica vrtcev
Hortikulturno društvo

 

gozd na pokopališču v Gabrskem

 

Društvo invalidov Trbovlje parkirišče nad bivšim hotelom, okolica  kupole
MCT okolica MCT, zelenica, od balinišča do Steklarja
DPM, Domferca Kipe
ŠDH človek Retje
Zveza borcev Okolica spomenika na Trgu revolucije

Ulica 1. junija  4

DDT Okolica DDT, tržnica, okolica Špara
KS Dobovec in društva – Žvrlinca (Proti TET in proti Kisovcu)

– pod Ivškovo hišo (Blaško)

– pod Dobovškim rezervoarjem

– dostop mimo Kuharičev.

– pod Kovačem v Škofji riži

– pod Drakslerjem (kjer je stal kozolec)

– soteska Ribnik

– pod Glinškom oziroma pri Bibat

 

Zavod za šport

 

Trim steza, Rudar

ŠD Polaj – parkirišče z okolico

Gasilci (prostovoljni in poklicni )  

gozd nad dvoriščem Cankarjeve šole in v svojih KS

 

Slavko Jurančič

z ekipo

PGD Čeče

 

 

divja odlagališča na področju Čeč

Kulturno umetniško društvo Zasavje brežina nad bolnišnico (pri otroškem delu bolnice)
 

OŠ Tončke ČEČ

okolica šole (tudi travnik pod šolo do blokov, do gozdička), od šole do Terezije rova, območje Šuštarjeve kolonije, od Terezije rova do Gojde in območje od šole proti Domu upokojencev

 

KS Zasavje območje Krajevne skupnosti
OŠ Trbovlje

 

okolica matične šole ter obeh podružnic

 

OŠ Ivana Cankarja Klečka proti Kleku

Trim steza

pot Loke-Klek

dvorišče za Domom svoboda

okolica Lovskega dvorca

Mestni park

Skate park Ledenica območje skate parka
Potapljaško društvo

 

čiščenje struge Trboveljščice in

brežin (od Gasilskega doma do Kubus bara)

 

Šent Šuštarjevi koloniji, okoli samskega doma, dvorane….,
KS Klek Proti Planinski vasi

Čebine

Pri Gasilskem domu Klek

Cesta proti Planini

Okolica Krajevne skupnosti

 

KS Franca Salamona

 

območje Gabrskega in Knezdola

ob cesti Gabrsko- Podmeja

Jager – Vrhe

 

KS Center gozd pod šolo T. Čeč;

otroško igrišče ob šoli A. Hohkratuta

okrog Mehanike; brežina Trboveljščice na terenu KSC, pešpot do Špitzberga.

 

Klub B IBT vrtec
Gimnazija Pot Montekukuli in proti Čečam
Blaž Klopčič s prostovoljci Med Igriščem Rudar in Partizanom

Trg svobode

Brigadirji

 

Cesta nad tenis igriščem – Od doma upokojencev proti gozdu
Lovska družina Trbovlje

 

Lovska koča na Podmeji z okolico
Stanovalci blokov

 

Kovinarko naselje, savinjska 3 a in 4 a, 9 a in 9
Atletski klub Retje od Lakonce proti Kipam
Združenje slovenskih častnikov Trbovlje Strelišče z okolico
Srednja tehniška šola in poklicna šole na Šuštarjevi in pot do Novega doma do poklicne šole

 

ZBIRNA MESTA ZA ODPADKE za akcijo “Očistimo in uredimo Trbovlje”

Podeželje
KS Dobovec : pri trgovini
Matica : pri obstoječem kontejnerju
Škofja Riža : križišče nad gostilno Jelen (Kovač)
Župa: avtobusna postaja
Ključevica: pri obstoječem kontejnerju
Sveta Planina: pri obstoječem kontejnerju
Klek pri GD
Prapreče: kamnolom Kalc
Vrhe: Medvednica, pri obstoječem kontejnerju
Ovinek pred Jagrom
Podmeja: levo za glavno cesto na vrhu Podmeje
Svine: pri obstoječem kontejnerju
Muzga: odcep proti Svinam, levo od kapelice
cerkev sv. Katarine: parkirišče spredaj
cerkev sv. Marka: ekološki otok nad cekvijo

Mesto:
Pokopališče Gabrsko: parkirišče
Vovkova Loka– pri igrišču
Savinjska cesta – Gasilski dom
Ledenica
Trim steza: ekološki otok nasproti stanovanjske hiše Doberlet
Loška cerkev
Občinska zgradba
MCT
Trg revolucije – Gasilski dom Trbovlje
ŠD Polaj: parkirišče
OŠ Tončke Čeč: pri obstoječih zbiralnikih
Lakonca: ob uvozu na bivšo deponijo pepela
Kipe: pri rampi pred prostorom za prireditve
Nad Nežo: parkirišče strelišča ob cesti priti Hrastniku
Ribnik – bivši bajer
Gojda
Sušnik: avtobusna postaja, pri slavoloku
Bevško: kamnolom, odcep k Vozel
Bevško: Bevško 37, Kos
Bevško: ob glavni cesti nasproti Mesečine (rezervna lokacija)
Avtobusna postajališča

Zbirni center Neža: 9.5.2015 bo odprt od 9.00 do 15.00 ure in prostovoljci lahko odpadke pripeljejo tudi tja.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top