Obvestilo PP Trbovlje: Dovoljenje za stalno prebivanje v obliki nalepke le še do sredine maja 2013

Ministrstvo za notranje zadeve poziva vse tujce z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji, naj čim prej, najkasneje pa do 18. maja 2013, zamenjajo dovoljenje za stalno prebivanje v obliki nalepke v potnem listu za dovoljenje v obliki kartice.

Kartična oblika dovoljenja je bila uvedena z novim zakonom o tujcih, nalepka pa velja le še do omenjenega datuma. S tem se boste izognili morebitnim nevšečnostim pri dokazovanju svojega statusa in pri uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz tega statusa, vključno z nemotenim potovanjem zunaj Republike Slovenije. Zmanjšali boste tudi možnost ponarejanja listine. Dovoljenje za stalno prebivanje lahko zamenjate pri upravni enoti na območju, kjer prebivate. Stroški kartice znašajo 12 evrov.

Dovoljenja za prebivanje v obliki samostojne listine, to je kartice, so v EU začeli izdajati maja 2011 zaradi obveznosti po Uredbi Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav. Državam članicam uredba dovoljuje, da se dovoljenja za prebivanje v obliki nalepke uporabljajo še dve leti po uvedbi dovoljenja za prebivanje kot samostojne listine. To obdobje se pri nas izteče 18. maja 2013.

Andrej Jurič, kom. PP Trbovlje

Dovoljenja_za_prebivanje
 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top