Obvestilo o zapori ceste

Občanke in občani že več kot leto dni opozarjajo na smrtno nevarne odseke lokalne ceste do Dobovca po lanskem žledolomu. Tako občani, kot Občina Trbovlje je ves čas opozarjala pristojne, da je potrebno ukrepati. Veseli nas, da se bo sedaj končno pristopilo k reševanju nastale situacije.

Na podlagi 58. člena Odloka o cestah in ureditvi cestnega prometa v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/10 in 22/11) Občina Trbovlje obvešča javnost da bo zaradi odpravljanja posledic žledoloma in odstranjevanja drevja na območju KS Dobovec, izvedena popolna zapora lokalne ceste LC 423371 Trbovlje proti Dobovcu do kamnoloma na odseku od km 0+460 m do km 2+105 m.

Ker bo spravilo lesa potekalo v izjemno nevarnih in težkih razmerah, na kar opozarjajo tudi pri Zavodu za gozdove Slovenije in izvajalec del, smo primorani lokalno cesto popolnoma zapreti. Kot županja Občine Trbovlje ne bom prevzela odgovornosti in ne bom podpisala nobenega dokumenta s čimer bi bila ogrožena življenja občanov in občank.

Popolna zapora ceste bo trajala od 4. maja 2015 od 9. ure do 15. junija 2015 do 17. ure.

V času popolne zapore bo promet preusmerjen na obvozni cesti in sicer LC 423391 Škofja Riža – Vokač – Zg. Šklendrovec, ki je bila s strani Občine Trbovlje pregledana in urejena tako, da je zagotovljena normalna prevoznost. Obvoz je možen tudi po  LC 423381 Dobovec – Trotovnik – Pavlinc – Farjevka. Občina Trbovlje se je dogovorila tudi za nemoten prevoz šoloobveznih otrok.

Uporabnike navedene ceste prosimo, da strogo upoštevajo obvestilo o zapori in prometno signalizacijo ter s svojim ravnanjem ne ogrožajo lastnih življenj in premoženja.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in strpnost! Verjamem, da bomo s skupnimi močmi uspešno sanirali zadevo in cesto zopet naredili varno.

Županja občine Trbovlje
Jasna Gabrič, mag.

78 kBObvestilo

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top