Obvestilo glede Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je ponovno objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016 (Ur. list RS, št. 41, z dne 10.6.2016).

Rok za oddajo vlog: 11.7.2016 do 12.00 ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje na dan oddaje vloge na pošto do 24.00 ure.

Višina razpisanih sredstev: 560.0000,00 €

Višina nepovratnih sredstev: od 10.000 € do 500.000 €

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov:

– mala podjetja: 45 %

– srednja podjetja: 35 %

– velika podjetja: 25 %

Upravičeni stroški:

– stroški nakupa strojev in opreme;

– stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali ne patentiranega tehničnega znanja;

– stroški montaže opreme in strojev, v primeru, da so prikazani na istem računu kot nabavljena oprema in predstavlja sestavni del nabavljene opreme.

 

Več na: 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1072

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top