OBRTNO INDUSTRIJSKA CONA NASIPI ZAŽIVELA V NOVI PREOBLEKI

Namenu smo predali infrastrukturno posodobljeno Obrtno industrijsko cono Nasipi. Posodobitev obstoječe cone omogoča kar najboljše delovanje ter razvoj in širitev gospodarstva v Zasavju.

Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in predstavnica podjetja AGM Nemec Maja Gerčer Špitalar sta 29. aprila lani podpisali pogodbo za izvedbo del v okviru operacije »Infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi«. 25. maja letos so dela v celoti zaključena in tako je OIC Nasipi popolnoma posodobljena.

»Ta projekt je bil v idejni fazi že pred nekaj leti, ko smo na razgovor povabili podjetnike, ki delujejo v OIC Nasipi. Po konstruktivnih pogovorih smo dobili natančen vpogled v to, kaj moramo spremeniti in urediti za lažje in nemoteno delovanje vseh podjetij, ki delujejo v sklopu OIC Nasipi,« je takrat povedala županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič.

Obrtno-industrijska cona Nasipi z infrastrukturno posodobitvijo podjetjem nudi širše možnosti za boljše delovanje ter razvoj. S projektom se je povečala urejenost delovnega okolja, izboljšal se je potencial podjetij za internacionalizacijo, povečalo se bo število novih delovnih mest in izboljšalo poslovno okolje. Z operacijo se je vzpostavila in posodobila potrebna javna infrastruktura (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki omogoča postavitev novih oz. dograditev starih proizvodnih dvoran, s čimer Občina nudi razvoj delujočih družb in tako omogoča vstop novih podjetnikov v območje OIC NASIPI. Sedanjim in potencialnim novim podjetjem tako zagotavlja ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti.

“So projekti v Trbovljah, ki so bolj ljudski in jih ljudje vidijo, in so projekti, ki jih morda ne bo videl vsak občan, pa so pomembni za tiste, ki tukaj delajo,” je ob otvoritvi povedala trboveljska županja Jasna Gabrič, ki je poudarila, da so projekt izvajali “od spodaj navzgor”, da so torej poskušali uresničiti vse želje podjetij v OIC Nasipi.

Cilj projekta je bil izboljšati konkurenčnost regije, ustvariti boljše pogoje za nova delovna mesta, zvišati kakovost bivanja, uresničiti razvojne cilje Občine Trbovlje, spodbujati rast podjetij, prispevati k pogojem za ustvarjanje kakovostnega in strokovno usposobljenega kadra, povečati gospodarsko moč, pospešiti gospodarski razvoj Trbovelj in regije na splošno in prispevati k zmanjševanju onesnaženosti okolja.

Ureditev Obrtno industrijske cone Nasipi je eden izmed štirih evropskih projektov, med temi se trije že zaključujejo, ki si jih je Občina Trbovlje zastavila z namenom postati najpomembnejši igralec na podjetniškem zemljevidu v zasavski regiji ter hkrati zagotoviti prijetno bivalno okolje za ljudi, ki tukaj živijo.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top