Obnovljene podlage pri igralih v mestnem parku

V Občini Trbovlje namenjamo veliko skrb našim najmlajšim in se zavedamo, da je igra sestavni del otroštva in da je lokalna skupnost, poleg staršev tista, ki mora omogočati otrokom igro na prostem.

Naša občina je zato dobro opremljena z igrali, v zadnjih letih jih je bilo obnovljenih in na novo postavljenih kar nekaj: Šuštarjeva kolonija 27 in igrišče pod Ribnikom, Nasipi, Kolonija 1. maja 20, Keršičeva cesta – za OŠ Tončke Čeč, Novi dom, Partizanska cesta 32a, Trg svobode, Opekarna, Trg revolucije 4, za Domom svobode, v Kovinarskem naselju, v Občinski koloniji, na Dobovcu in v Čečah.

Eno najstarejših igrišč je v mestnem parku, kjer je tudi največja obiskanost. Danes se v mestnem parku zaključuje izdelava podlog pri obstoječih igralih. Podloge za igrala so kombinirane in sicer del površine (115 m2) je iz lesnih sekancev, drugi del (107 m2) pa iz gumirane podlage. Za dela, ki jih je izvajalo podjetje Eco igrala d. o. o. (TÜV certificirani strokovnjaki na področju varnosti otroških igrišč, specialisti na področju prodaje in vgradnje zunanjih otroških igral), je Občina Trbovlje iz proračuna namenila 17.690 EUR.

Prav tako smo z namenom, da bi tudi starejši obiskovalci parka le-tega ohranjali v dobrem stanju, postavili pet novih košev za smeti, že od junija pa so po parku postavljene ozaveščevalne table o odlaganju smeti in pobiranju pasjih iztrebkov. Zagotovljeno je tudi dodatno čiščenje parka ob sobotah in nedeljah ter praznikih. Ohranimo park lep in čist.

Vsem otrokom želimo varno igro v teh brezskrbnih počitniških dneh!

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top