Obnovitvena dela pri zamenjavi primarnega vročevoda

Komunala Trbovlje, d. o. o. s toploto, proizvedeno v Toplarni Polaj, preko vročevodnega omrežja oskrbuje odjemalce v širšem območju centra Trbovelj. Omrežje je bilo zgrajeno v sedemdesetih letih in je razdeljeno na severno in južno vejo. Severno vejo večinoma sestavljajo podzemni vodi, medtem ko je južna veja v pretežno nadzemni izvedbi.

Komunala Trbovlje je skupaj z Občino Trbovlje v letu 2012 pričela z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja s ciljem zmanjšati izgube na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran.  Izgradnja nadomestnega omrežja je v skladu s predlogom lokalnega energetskega koncepta. V letu 2012 smo izvedli obnove severne trase vročevoda – 1. faza v skupni vrednosti 290.000 EUR, v letu 2013 smo izvedli II. fazo – odsek Kešetovo do avtobusne postaje Občina v skupni vrednosti 556.527 EUR. V letu 2014 smo nadaljevali z obnovo vročevoda III. faza – S veja, odsek od avtobusne postaje pri Občini do križišča pri Mercatorju, dolžina trase cca 550 m.

Četrta faza obnove vročevoda, v dolžini cca 450 metrov bo potekala na relaciji Keršičeva cesta – Trg svobode. V začetku julija je bila opravljena uvedba v delo, dela pa se bodo predvideno izvajala do konca oktobra 2015. Na lokaciji za trgovino Spar (Novi dom) se bo izvedel en dodatni priključek na vročevod.

DSC_0799 DSC_0800 DSC_0801 DSC_0802

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top