Objavljeni razpisi za društva, zveze in klube v Občini Trbovlje

Danes, 6. januarja 2014, smo objavili razpise s področja družbenih dejavnosti in sicer Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Trbovlje v letu 2014 (133.200 eur), Javni poziv za sofinanciranje programa Droga 2014 (3.870 eur), Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2014 (17.784 eur), razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture 2014 (30.600 eur) ter Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so predmet splošne porabe proračuna občine Trbovlje za leto 2013 (40.500 eur).

Objavljen je bil tudi javni poziv za Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – izpostava Trbovlje (JSKD), Zvezo kulturnih društev Trbovlje ter društva posebnega pomena kot je Delavska godba Trbovlje v skupni višini 24.300 eur.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do 27.01.2014 do 12.00 ure. Izjema je razpis za programe ljubiteljske kulture saj se bodo prijave na razpis lahko oddale do 5. februarja 2014.

Lansko leto je občina prvič nekaj sredstev preko Javnega sklada za kulturne dejavnosti – izpostave Trbovlje namenila izključno za nakup opreme oziroma rekvizitov društev. Temu bo tako tudi v letošnjem letu. Denar bo dodeljen s posebnim razpisom oziroma pozivom, ki ga bo naknadno objavil JSKD – izpostava Trbovlje.

Višina sredstev posameznega razpisa je, zaradi finančne situacije oziroma zaradi manj razpoložljivih denarnih sredstev, nižja za 10% v primerjavi z lanskim letom. Kljub temu občina verjame, da se bodo vsi programi zaradi sinergij v delovanju in racionalizacije nemoteno izvajali.

 

 

POVEZAVA:

http://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top