Objavljeni razpisi za društva, zveze in klube v Občini Trbovlje

Danes, 17. februarja 2015, po včerajšnjem sprejetju proračuna za leto 2015 na seji občinskega sveta, smo objavili razpise s področja družbenih dejavnosti in sicer Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Trbovlje v letu 2015 (133.200 eur), Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2015 (17.784 eur), Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture 2015 (30.600 eur) ter Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so predmet splošne porabe proračuna občine Trbovlje za leto 2015 (36.000 eur).

Objavljen je bil tudi Javni poziv za Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – izpostava Trbovlje (JSKD), Zvezo kulturnih društev Trbovlje ter društva posebnega pomena v skupni višini 24.300 eur.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do petka, 6. marca 2015 do 9. ure. Izjema je razpis za programe ljubiteljske kulture, saj se bodo prijave na razpis lahko oddale do 19. marca 2015.

POVEZAVA: http://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top