Objavljeni razpisi Občine Trbovlje

Danes, 8. januarja smo objavili razpise s področja družbenih dejavnosti in sicer Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Trbovlje v letu 2013 (148.000 eur), Javni poziv za sofinanciranje programa Droga 2013 (4.300 eur),  Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu  2013 (19.760 eur) ter Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so predmet splošne porabe proračuna občine Trbovlje za leto 2013 (45.000 eur).

 

Rok za prijavo je 23. 1.2013, do 12.00 ure.

Edini razpis, ki danes ni bil objavljen, je razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture, saj je bil na decembrski seji občinskega sveta sprejet nov pravilnik. Praksa je namreč pokazala, da bi bilo smotrno pripraviti novega. Tudi mnenje revizorke na občini je bilo takšno, da je potrebno to področje drugače urediti. Večina društev se bo na razpis prijavila tako kot lani, le Zveza kulturnih društev Trbovlje, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (izpostava Trbovlje) ter trboveljska godba se bodo prijavili na javni poziv in ne razpis, saj gre tu za izvajalce posebnega pomena. Za vsa ostala društva zadeve potekajo popolnoma isto kot lansko leto. Prav tako ostaja ista višina sredstev v propračunu namenjena za sofinanciranje ljuditeljske kulture kot je to bilo v preteklem letu. Razpis za ljubiteljsko kulturo bo objavljen kar se da čim prej, saj strokovna služba še pripravlja merila za razdelitev sredstev, ki bodo del tega razpisa. Do sedaj so bila ta merila del pravilnika, letos temu ni tako.

Razpise in dokumentacijo lahko najdete na: http://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top