Objavljen javni razpis za dodelitev spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje

Občina Trbovlje je objavila javni razpis za dodelitev spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje. Najdete ga na spletni strani občine, na povezavi: http://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24.

 

 

Skupaj Občina Trbovlje razpisuje 150.000 evrov in sicer za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, sofinanciranje delovanja mladih podjetij, sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce in srednješolce in za spodbujanje projektov inovacij.

 

Vloge na javni razpis je potrebno oddati do vključno petka, 8. 4. 2016 do 10. ure.

 

Informacije o javnem razpisu lahko dobite na telefonski številki 03 56 27 919 – Kristjan Dolinšek, vodja oddelka za finance, proračun in družbene dejavnosti ali preko elektronskega naslova: kristjan.dolinsek@trbovlje.si.

 

Javna predstavitev razpisa bo v sredo, 16.3.2016 ob 16. uri, v mali sejni sobi Občine Trbovlje, v 2. nadstropju, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top