Objavljen Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij v študijskem letu 2015/2016

Občina Trbovlje objavlja Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij v študijskem letu 2015/2016. Predmet razpisa je štipendiranje izbranih štipendistov v občini Trbovlje v študijskem letu 2015/2016. Razpisanih je dvanajst (12) enoletnih štipendij, od tega dve za osebe s posebnimi potrebami.

 

Štipendije so namenjene rednim študentom na dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo (višješolski, visokošolski strokovni, univerzitetni, programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi).

 

Vlogo za štipendijo skupaj z vsemi prilogami pošljejo kandidati v zaprti ovojnici z oznako »VLOGA ZA ŠTIPENDIJO – NE ODPIRAJ«, s priporočeno pošiljko na naslov: OBČINA TRBOVLJE, MESTNI TRG 4, 1420 TRBOVLJE.

 

Rok za oddajo vlog je četrtek, 8. 10. 2015.

 
Dodatne informacije so v času odprtega razpisa na voljo vsak delovni dan na tel. št. 03/562-79-20, kontaktna oseba Mateja CAMPLIN TAHIROVIČ, e-mail: mateja.camplin@trbovlje.si

 

RAZPIS

 

VLOGA

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top