Objavljen javni poziv Eko sklada za nepovratna sredstva

Eko sklad je v Uradnem listu RS št. 39/2015 objavil javna poziva 33SUB-OB15 in 34SUB-OB15, na podlagi katerih je razpisanih 7 milijonov evrov nepovratnih sredstev za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (OVE in URE) v stanovanjskih stavbah, od tega 3 milijone evrov za skupne naložbe energijske obnove večstanovanjskih stavb.

Predmet in namen obeh javnih pozivov so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v starejših stanovanjskih stavb, katerih namen je poleg zmanjšanja rabe energije tudi zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 na območjih občin, ki so uvrščene v razred največje obremenjenosti, in za katere je Vlada Republike Slovenije izdala odlok o načrtu za kakovost zraka, torej tudi za Občino Trbovlje.
Višina spodbude je pri večini ukrepov, za katere je mogoče dodeliti nepovratna sredstva, omejena na do 50 % priznanih stroškov naložbe, hkrati pa je za vsak ukrep določena omejitev v nominalnem znesku.
Več o razpisu tudi na https://www.ekosklad.si/razpisi.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top