Obisk vlade v Zasavju!

Danes, 24. oktobra, bo vlada obiskala tudi Zasavje. V okviru obiska bo tudi novinarska konferenca, ki bo v Trbovljah in na kateri bodo predsednik Vlade RS Janez Janša, minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač ter  minister za kmetijstvo Franc Bogovič spregovorili o razvojnih izzivih, priložnostih regij ter drugih aktualnih temah, s katerimi se v obiskanih regijah srečujejo posamezni deležniki.

Program obiska vlade pa je sledeč:

09.30 – 11.30

Delovni posvet članov Vlade Republike Slovenije

Lokacija:  Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežic, Gubčeva 10a, Brežice

 

Fototermin!

 

sledi

Skupinsko fotografiranje po zaključku posveta

 

11.45 –

17.00 oz . 18.00

Programi obiskov in srečanj predsednika vlade in ministrov

 

(v nadaljevanju sledijo programi obiskov in srečanj)

 

18.00 – 20.00

Srečanje Vlade Republike Slovenije z župani, gospodarstveniki, poslanci in svetniki DS RS z območja Zasavja

Lokacija: Kulturna dvorana Delavski Dom Zagorje, Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi

Prisotni:

predsednik Vlade RS

mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

dr. Senko Pličanič, minister za pravosodje in javno upravo

Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor

Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje

Aleš Hojs, minister za obrambo

 

Srečanje je odprto za medije!

 

17.00 – 19.00

Srečanje Vlade Republike Slovenije z župani, gospodarstveniki, poslanci in svetniki DS RS z območja Posavja

Lokacija: Kulturna dvorana Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica

 

Prisotni:

Karl Erjavec, podpredsednik Vlade RS, minister za zunanje zadeve

mag. Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve

Ljudmila Novak, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu

dr Janez Šušteršič, minister za finance

Barbara Brezigar, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve

Tomaž Gantar, minister za zdravje

 

Srečanje je odprto za medije!

 

20.15 – 21.00

Nogometna tekma med ekipo Vlade RS in predstavniki Posavja in Zasavja

Lokacija: Športna dvorana Zagorje, Cesta 9. avgusta 44, Zagorje ob Savi

 

Srečanje je odprto za javnost!

 

 

1.      Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije

Torek, 23. oktober .2012

16.50 – 17.15

Pogovor za televizijo Vaš Kanal, Novo mesto

Lokacija:  Podbevškova ulica 12, Novo mesto

 

17.50 – 18.35

Obisk podjetja KOVIS, d.o.o.

Lokacija:  Brezina 102, Brežice

Prisotni:

mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Fototermin!

 

 

Sreda, 24. oktober 2012

14.45 – 15.25

Otvoritev rastlinske čistilne naprave na Lisci 

Lokacija: Lisca nad Sevnico

 

Prisotni:

Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje

Fototermin!

 

16.30 – 17.15

Novinarska konferenca predsednika vlade

Lokacija: Zasavski muzej, Ulica 1. junija, Trbovlje

 

Prisotni:

Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor

Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje

 

 

 

 

 

2.          Ljudmila Novak, podpredsednica Vlade RS, ministrica brez resorja za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu

 

Sreda, 24. oktober 2012

12.00 – 12.50

Obisk glasbene šole Brežice in predstavitev čezmejnega sodelovanja in povezovanja s podobnimi ustanovami v Republiki Hrvaški

Lokacija: Glasbena šola Brežice, Cesta prvih borcev 5, Brežice

 

13.00 – 13.50

Obisk Mladinskega centra Brežice in pogovor  na temo vloge mladinskega centra v lokalnem okolju in čezmejno sodelovanje mladih in mladinskih centrov

Lokacija: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino, Gubčeva 10a, Brežice

 

14.10 – 14.50

Obisk podjetja Chemcolor Sevnica d.o.o.

Lokacija: Dolnje Brezovo 35, Sevnica .

 

 

 

3.        Karl Erjavec, podpredsednik Vlade RS, minister za zunanje zadeve

 

Sreda, 24. oktober 2012

13.00

Obisk podjetja Steklarna Hrastnik d.o.o.

Lokacija: Cesta 1. maja 14, Hrastnik

 

 

 

4.        mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Torek, 23. oktober .2012

17.50 – 18.35

Obisk podjetja KOVIS d.o.o.

Lokacija:  Brezina 102, Brežice

 

 

Prisotni:

predsednik Vlade RS

 

 

 

Fototermin!

 

 

Sreda, 24. oktober 2012

12.00 – 13.00

Obisk podjetja ETI Elektroelement d.d .

Lokacija: Obrezija 5,  Izlake

 

14.00 – 15.00

Obisk podjetja Tanin Sevnica

Lokacija: Hermanova cesta 1, Sevnica

 

16.00 – 17.00

Obisk podjetja Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik

Lokacija: Za Savo 6,  Hrastnik

 

 

 

4.A        mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Sreda, 24.10.2012

9.30 – 10.30

Sprejem pri županu Občine Sevnica

Lokacija: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica

 

10.50 – 11.20

Ogled projekta “Vrtec Krmelj”

Lokacija:  Krmelj 25, Krmelj

 

12.00 – 12.50

 

Prisotnost ob podpisu pogodbe projekta “Podjetno v svet podjetništva”

Lokacija:   Kulturni dom Krško Trg Matije Gubca 2, Krško

 

13.00 – 14.00

Sprejem pri županu Občine Krško

Lokacija: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško

 

14.15 – 14.45

Ogled projektov Valvasorjev kompleks in Mencingarjeva hiša

Lokacija: Valvasorjevo nabrežje 4, Krško

 

15.00 – 15.30

Obisk Splošne bolnišnice Brežice

Lokacija: Černelčeva cesta 15, Brežice

 

 

 

5.        mag. Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve

 

Sreda, 24. oktober 2012

12.00 – 13.00

Podpis pogodbe za projekt “Podjetno v svet podjetništva”

Lokacija: Kulturni dom Krško,Trg Matije Gubca 2, Krško

 

13.30 – 15.00

Obisk Območne službe ZRSZ Sevnica

Lokacija:  Trg svobode 32 , Sevnica

 

15.30 – 16.30

Obisk Družinskega inštituta zaupanje, Družinski center Sevnica

Lokacija: Trg svobode 11,  Sevnica

 

 

 

6.     dr. Janez Šušteršič, minister za finance

 

Sreda, 24. oktober 2012

12.45 – 13.20

 

Obisk Davčnega urada Hrastnik

Lokacija: Log 9, Hrastnik

 

13.45 – 14.15

Intervju za lokalno televizijo ETV Zagorje

Lokacija: Loke pri Zagorju 22, Kisovec

 

14.25 – 15.10

Obisk podjetja ETI Izlake

Lokacija: Obrezija 5, Izlake

 

 

 

7.      Zvone Černač, minister za infrastrukturo in prostor

 

Sreda, 24. oktober 2012

09.30 – 11.30

 

Delovni posvet članov Vlade Republike Slovenije

Lokacija: Brežice,  Zavod za podjetništvo, turizem in mladino

 

sledi

Skupinska slika pred hotelom 

 

11.40 – 12.30

 

Obisk HESS in srečanje z vodstvom 

Lokacija: Cesta bratov Cerjakov 33a, Brežice

 

12.45– 13.05

 

Sestanek z Območno obrtno-podjetniško zbornico Krško

Lokacija: Cesta krških žrtev 67, Krško

 

 

 

 

 

 

13.20– 13.40

Delovno srečanje – poligon varne vožnje

Lokacija: Gorica 26, Leskovec pri Krškem

 

13.45 – 14.00

Ogled gradbišča obvoznice Krško

 

14:30– 15.10

Sestanek z ožjim vodstvom Občine Sevnica na temo 3. razvojne osi in ukinjanja nivojskih železniških prehodov

Lokacija: Občina Sevnica

 

15:45– 16.15

Sestanek z vodstvom TET in RTH

Lokacija: Ob železnici 27, Trbovlje

 

16.30 – 17.15

Novinarska konferenca predsednika 

Lokacija: Zasavski muzej, Ulica 1. junija 15, 1420 Trbovlje

 

17:20 – 17:50

Obisk podjetja Prototip CC d.o.o., Izdelava strojev in naprav 

 

Lokacija:  Nasipi 49, Trbovlje

 

 

18.00 – 20.00

Javna tribuna

Lokacija: Kulturna dvorana Delavski Dom Zagorje, Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi

 

 

 

7.A      Program državnega sekretarja za infrastrukturo in prostor dr. Igorja Šalamuna v okviru obiska Vlade Republike Slovenije v zasavski in posavski regiji

 

Sreda, 24. oktober 2012

11.40 – 12.40

 

Obisk HESS in srečanje z vodstvom

Lokacija: Cesta bratov Cerjakov 33a, Brežice

 

13.00– 14.00

Obisk Termoelektrarne Brestanica 

Lokacija: Cesta prvih borcev 18, Brestanica

 

 

 

8.      dr. Žiga Turk, minster za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

 

Torek, 23. oktober 2012

//

 18.00 – 18.15

Sprejem in krajši razgovor na Občini Krško 

Lokacija: Cesta krških žrtev 14, Krško

 

Prisotni:

dr. Žiga Turk, minister

mag. Miran Stanko, župan

 

 

Odprto za medije .

 

 

 

18.30 – 19.30

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top