Obisk Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik

V ponedeljek, 6. oktobra 2014, je pripravil aktiv naravoslovcev naravoslovni dan na temo Svetloba, lom svetlobe in pomen svetlobe za rastline za Osnovno šolo narodnega heroja Rajka Hrastnik.

Pripravili smo tri eksperimentalne delavnice: fizikalno in dve biološki. Biološko delavnico (Ugotavljanje prisotnosti fotosintetskih barvil v zelenih rastlinah) je izvajal učitelj OŠ NHR Hrastnik – Domen Učakar, drugo, biološko delavnico (Mikroskopiranje zelenih listov) je opravila Irena Lavrač (GESŠ Trbovlje), fizikalno delavnico pa je izvedla Petra Zelenšek (GESŠ Trbovlje). Pri izvedbi eksperimentalnih vaj je sodelovala laborantka Tjaša Stošicki (GESŠ Trbovlje), štirje dijaki iz 3. a razreda (Tamara Drobež, Žan Kellner, Nina Klančar in Neli Zajc) ter pri fiziki Nace Remih.
Naravoslovnega dneva so se udeležili učenci 9. razreda, prisotnih pa je bilo kar 82 učencev. Vsaka delavnica je trajala 60 minut. Vmes so imeli dijaki tudi dva odmora – za malico in za zamenjavo delavnice. Devetošolci so vešči eksperimentalnega dela in so pri izvedbi vaj lepo sodelovali. Želimo si, da bi takšnih medsebojnih sodelovanj, med osnovnimi in srednjimi šolami, bilo v prihodnosti še veliko.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top