Obiščite Trim stezo “Mladost”!

Vabljeni na sprehod ali tek! V lanskem letu je namreč Zavod za šport Trbovlje s pomočjo Občine Trbovlje trim stezo obnovil, izdelano je bilo odvodnjavanje, premostitev jarkov, pohodni pragovi. Popravili so lesene ograje, robnike, zamenjali oz. popravili nekatera vadbena mesta in namestili fitnes naprave za zunanjo uporabo.

Trim steza »Mladost« je bila zgrajena leta 1981 na pobudo takratne ravnateljice Osnovne šole Trbovlje. Preko ustanovljenega gradbenega odbora so se v duhu takratne politične ureditve pridobila sredstva (donatorji – firme v Trbovljah), dokončanje trim steze pa je bilo sad prostovoljnih delovnih akcij. Umeščena je bila v gozdno pobočje na vzhodu trboveljske kotline, v neposredni bližini dveh osnovnih ter dveh srednjih šol.

Leta 1999 je Občina Trbovlje odkupila ter prevzela v upravljanje celotno zemljišče trase trim steze z njeno okolico. V svoji takratni varianti je bila dolga 1,8 km in vsebovala 20 vadbenih poligonov. Kasneje se je poleg steze z vadbenimi enotami uredil tudi dodatni tekalni del, katerega dolžina je dodatnih 3,2 km. Leta 2001 je upravljanje steze prešlo na takrat ustanovljen Zavod za šport Trbovlje. Od takrat dalje se trim steza skozi celo leto vzdržuje v stanju, ki dovoljuje varno vadbo na vseh vadbenih enotah. Vzdrževanje je bolj kot ne vezano na čiščenje okolice, krčenje grmičevja ter pleskanja lesenih ter kovinskih delov.

http://www.zs-trbovlje.si/

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top