Občni zbor Kluba brigadirjev Zasavja

Prostovoljno delo je ena izmed najžlahtnejših oblik družbene samopomoči in solidarnosti. Brigadirji so brez plačila pripravljeni delati v raznih humanitarnih, izobraževalnih , vzgojnih in drugih področjih. V povojnem času so brigadirji sodelovali tudi pri velikih projektih, kot so  gradnja, prog cest, vodovodov, obnavljanju popotresnih področjih in še veliko tega se je naredilo.

Mladinske delovne brigade so ogromno prispevale pri obnovi od vojne porušene Jugoslavije in pri razvoju demografsko osiromašenih območij. Spomnimo se prve velike Akcije proge Šamac –Sarajevo, proge Brčko- Banoviči,  avtoceste Bratstva in Enotnosti Ljubljana-Zagreb, izgradnje Novega Beograda… Pridne roke mladink in mladincev so zgradili cela mesta in naselja kot so Nova Gorica in Velenje. Brigadirji so kopali jarke za vodo v odročnih predelih Suhe, krajine, Tolminskega, Goričkega, Kozjanskega,  Turja, Kovka, Ravenske vasi, Kuma, in še mnogo kje drugje.

Vsa dela so se opravljala ročno, brez podpore velike mehanizacije, s krampi, lopatami, samokolnicami in z veliko dobre volje.

Časi velikih mladinskih delovnih akcij so se končali tik pred osamosvojitvijo leta 1990.

Brigadirji, ki so sodelovali na akcijah so se postarali, ampak njihova zavest in volja pomagati za pomoč  je ostala. Še vedno radi s svojim delom priskočijo na pomoč kjerkoli je to potrebujejo.

Zdaj so brigadirji na novo organizirani, združeni so v Klube in  Društva Brigadirjev in Zvezo Brigadirjev Slovenije.

Klub brigadirjev Zasavja je imel  svoj redni Občni zbor 19. januarja 2018, kjer je bilo še posebej slovesno, saj so razvili svoj klubski prapor.

Člani Kluba brigadirjev  so na svojem rednem Občnem zboru, razpravljali o svojem delu v preteklem  letu in načrtih za leto 2018. V razpravo sta se vključila tudi gosta  Občnega zbora,  Župan Občine Hrastnik Miran Jerič in  predsednik Zveze Brigadirjev Slovenije Koloman Lainšček.

Prisotni pa so bili predstavniki  brigadirjev s Ptuja, iz Laškega, Ljubljane ,Škofje Loke, in Velenja ki so prinašali čestitke in pozdrave  iz svoje sredine.

 Ob tej svečani priložnosti je Župan občine Hrastnik Miran Jerič Klubu  izročil klubski prapor, ki predstavlja najvišji simbol s katerim se društvo pojavlja v javnosti. Prapor je iz županovih rok sprejel Predsednik Kluba Borut Slanšek.

V svoji čestitki je predsednik Brigadirjev Slovenije Koloman Lainšček, orisal dosedanje zgledno sodelovanje Zveze z Klubom Brigadirjev Zasavja in skupne napore, za pridobitev statusa društvu in Zveze, ki oba delujeta v javnem interesu.

Občni zbor se je končal s pozivom delovnega predsednika  Občnega zbora Franca Kovača vsem brigadirjem da prispevajo svoje spomine, fotografije in vtise iz brigadirskega življenja za knjigo, ki jo bo letos Klub brigadirjev Zasavja pripravljal.

Občni zbor se je zaključil z brigadirskim druženjem.

Zapisal : Milko Plahuta

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top