Občina Trbovlje uspešna na razpisu za kohezijska evropska sredstva

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v oktobru objavilo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« v občinah, na katerega se je prijavila tudi Občina Trbovlje. Z veseljem sporočamo, da smo danes prejeli sklep, s katerim nas ministrstvo obvešča, da smo bili na razpisu uspešni in da smo prejeli 60.000 evrov za sofinanciranje operacije »Celostne prometne strategije«. Izdelana strategija je izrednega pomena zato, ker bo podlaga za projekte, povezane s prometno ureditvijo, za katera naj bi bila v prihodnje razpisana sredstva.

Omenjena strategija je strateški dokument, s katerim občina oriše učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, ki ji med uresničevanjem pomagajo doseči celostne spremembe na področju potovalnih navad, urejanja prometa in javnih površin ter posledično višjo kakovost bivanja.
Vrednost Strategije trajnostne mobilnosti v Občini Trbovlje je ocenjena na 100.000 evrov glede na velikost naše občine in število prebivalcev. S kandidiranjem za dodelitev kohezijskih evropskih sredstev je občina prejela sredstva kar v višini 85% upravičenih stroškov, kar smatramo za izredno uspešno.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top