Občina Trbovlje med podporniki kampanje Jamstvo za mlade

Občina Trbovlje je, tako kot nekateri slovenski evropski poslanci, organizacije in posamezniki ter občine, podprla kampanjo Jamstvo za mlade, ki jo izvaja Mladinski svet Slovenije v sodelovanju s Študentsko organizacijo Slovenije, Sindikatom Mladi plus ter Mladinsko mrežo MaMa.

Kampanja je dobila ime po mehanizmu, ki ga je 28. februarja 2013 sprejel Svet EU za zaposlovanje. Občina se zaveda, da je problem brezposlenosti mladih vse večji ter da je potrebno tako na evropski kot državni ravni sprejeti ukrepe, ki bodo mladim nudili večje možnosti zaposlitve in vključevanja na trg delovne sile. S podporo kampanji daje občina podporo vsem ukrepom, ki so bili sprejeti februarja na ravni EU ter vsem aktivnostim, ki se bodo v sklopu tega odvijale v prihodnje.

jamstvo za mlade

V okviru kampanje Jamstvo za mlade si prizadevamo :

  • za hitrejše, uspešno in kvalitetno osamosvajanje mladih, pri čemer je ključen prehod iz izobraževanja na trg dela;
  • da mladi brezposelni ne bi bili prepuščeni samim sebi;
  • za preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti mladih ter njihovo socialno vključenost ter
  • za uspešno uresničevanje dogovora o Jamstvu za mlade v Sloveniji, ki bo prispevalo k uresničevanju zgoraj navedenih prizadevanj in v katerega naj se vključi tudi diplomante, stare do 30 let.

Dogovor pod imenom Jamstvo za mlade, ki ga je sprejel Svet EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov je 28. februarja 2013, in ki ga je med drugim potrdila tudi Slovenija, predvideva, da ustrezne institucije zagotovijo mladim (do 25 let), da v roku štirih mesecev po nastopu brezposelnosti pridobijo zaposlitev, nadaljevanje izobraževanja ali usposabljanje.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top