Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij Občine Trbovlje v študijskem letu 2014/2015 se zaključuje

Občina Trbovlje je objavila JAVNI RAZPIS za dodelitev občinskih štipendij v študijskem letu 2014/2015. Predmet razpisa je štipendiranje izbranih štipendistov v občini Trbovlje v študijskem letu 2014/2015. Razpisanih je dvanajst (12) enoletnih štipendij, od tega dve za osebe s posebnimi potrebami. ROK ZA PRIJAVO JE LE ŠE DO 15. oktobra!

Štipendije so namenjene rednim študentom na dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo (višješolski, visokošolski strokovni, univerzitetni, programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi).

Kandidati lahko uveljavljajo pravico do štipendije na OBRAZCU – VLOGI.

 

Vlogo za štipendijo skupaj z vsemi prilogami pošljejo kandidati v zaprti ovojnici z oznako »vloga za štipendijo – ne odpiraj«, s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. Rok za oddajo vloge je 15.10.2014.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top